Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Näsfjällsåsen 1:70 m fl

Planändringen syftar till att möjliggöra komplettering och utökning av camping och parkering samt legalisera pistmaskinsgarage/-verkstad och telemast.

Detaljplanen antogs av KF*: 2020-06-22

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-07-18

Plankarta Pdf, 494.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 755.6 kB.

* KF= Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad: 2022-03-25