Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Mobyarna 5:9 m.fl, Mobygärdet

Planen syftar till att skapa möjlighet för både industri och detaljhandel inom och i anslutning till det redan etablerade industriområdet vid Mobygärdet.

Detaljplanen antogs av MSN §69: 2019-06-20

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-07-16

Plankarta Pdf, 242.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 819.3 kB.

Illustrationskarta Pdf, 192.9 kB.

Grundkarta Pdf, 144.9 kB.

Fastighetsförteckning och utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

Sidan uppdaterad: 2022-04-14