Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Martebäcken, Digernäs 5:1 och 5:11

Planområdet,Digernäs 5:1 & 5:11, är beläget i Sälenfjällen,norr om Gubbmyren och öster om Färdsjövägen.
Detaljplanens syfte är att tillskapa ca 18 nya tomterplatser på ca 1000 m2.

Detaljplanen antogs av KF § 73 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 292.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 369 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14