Logotyp för Malung-Sälens kommun

Lägenheter inom Västra Sälen 12:3 m.fl. vid Lindvallen

Planområdet är beläget söder om gamla Fjällvägen och Sälfjällsgården i Lindvallen.

Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse i form av lägenhetshus i tre våningar som beräknas rymma ca 30 lägenheter med totalt ca 250 nya bäddar. Suterrängvåning föreslås vara tillåtet utöver angivet högsta våningsantal.

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 207.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 336 kB.

23 Mars 2023