Logotyp för Malung-Sälens kommun

Industriområde Västra Ärnäs

Området är beläget på del av Lima besparingsskog S:1, Västra Ärnäs 11:24 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya industritomter och gator i anslutning till befintlig verksamhet.

Detaljplanen antogs av KF*§90: 2022-09-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-10-26

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Illustrationskarta Pdf, 332 kB.

 

* Kommunfullmäktige

2 Juni 2023