Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Högstrand 1:11-1:54

Planens syfte är att genom planändring av ett tidigare detaljplanelagt område utöka byggrätten.

Detaljplanen antogs av KF:  2019-03-25

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-04-25

Plankarta Pdf, 623.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 253 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14