Logotyp för Malung-Sälens kommun

Handelsområde Stöten Centrum

Planområdet är beläget inom Stötens skidanläggnings centrala delar.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till att uppföra en livsmedelsbutik i anslutning till anläggningens centrum. Viss kompletterande service så som ytor för reception och annan service kan blir aktuellt.

Detaljplanen ska upp för antagande av MSN*: 2020-12-10

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-01-11

Plankarta Pdf, 140.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 989.8 kB.

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

1 April 2023