Logotyp för Malung-Sälens kommun

Gusjön 6:111, Brf Gusjö -Kläppen 2

Planområdet är beläget strax norr om Kläppens skidanläggning.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till en ombildning av en bostadsrättsförening till fristående fastigheter med enskilt ägande. Dessutom utökas byggrätten något.

Detaljplanen antogs av MSN*:  2020-05-28

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-06-26

Plankarta Pdf, 611.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1005.5 kB.

Illustrationskarta Pdf, 651.9 kB.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

*MSN= Miljö-och-stadsbyggnadsnämnden

1 April 2023