Logotyp för Malung-Sälens kommun

Gusjön 4:69 i Kläppen

Syftet med planförslaget är att ändra markanvändningen till bostadsändamål så att planområdet kan indelas i flera bostadstomter och därmed möjliggöra färre större byggrätter på enskilda tomter.

Detaljplanen antogs av MSN: 2019-03-14

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-04-15

Plankarta Pdf, 276.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB.

30 Mars 2023