Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Gusjön 4:69 i Kläppen

Syftet med planförslaget är att ändra markanvändningen till bostadsändamål så att planområdet kan indelas i flera bostadstomter och därmed möjliggöra färre större byggrätter på enskilda tomter.

Detaljplanen antogs av MSN: 2019-03-14

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-04-15

Plankarta Pdf, 276.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14