Logotyp för Malung-Sälens kommun

Förtätning av Grandgårdarna

Planändringen syftar till att möjliggöra komplettering och utökning med fristående bostadshus och radhus. Planändringen medger en ökad flexibilitet för att kunna erbjuda både enskilda och gemensamma tomter inom Grandgårdarna.

Detaljplanen antogs av KF § 69 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 430.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 511.7 kB.

23 Mars 2023