Logotyp för Malung-Sälens kommun

Fjällsåsgården & Wasagården

Planområdet är beläget norr om Fjällvägen vid infarten till Hundfjällets skidanläggning.

Syftet med planen är att möjliggöra en komplettering med fler fritidslägenheter som ett komplement till den befintliga restaurangen. Planförslaget beräknas ge ett tillskott på ca 12 lägenheter med i genomsnitt 8 bäddar per lägenhet.

Detaljplanen antogs av MSN §67: 2019-06-20

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-03-05

Plankarta Pdf, 142.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

Illustrationskarta Pdf, 428.7 kB.

28 November 2022