Logotyp för Malung-Sälens kommun

Detaljplan för Västra Sälen 8:70

Planområdet är beläget ca 350 m öster om Sälfjällstorget mellan Fjällvägen och Isvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fristående fritidsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur.

Detaljplanen antogs i MSN* : 2021-09-16

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-10-15

Plankarta Pdf, 347.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 653.1 kB.

Illustrationskarta Pdf, 284.1 kB.

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

30 Mars 2023