Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Detaljplan för Västra Sälen 8:70

Planområdet är beläget ca 350 m öster om Sälfjällstorget mellan Fjällvägen och Isvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fristående fritidsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur.

Detaljplanen antogs i MSN* : 2021-09-16

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-10-15

Plankarta Pdf, 347.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 653.1 kB.

Illustrationskarta Pdf, 284.1 kB.

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2022-03-24