Logotyp för Malung-Sälens kommun

Detaljplan för Rörbäcksnäs 12:6 & 26:5

Planområdet är beläget ca 1 km norr om Rörbäcksnäs centrum.

Det huvudsakliga syftet är att tillskapa 12 nya fastigheter för bostäder i direkt anslutning till en befintlig detaljplan för bostäder.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2021-06-24

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-07 -23

Plankarta Pdf, 753.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Illustrationskarta Pdf, 657.4 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

*MSN= Miljö-&-Stadsbyggnadsnämnden

28 November 2022