Logotyp för Malung-Sälens kommun

Brf Vintergatan

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra att vind kan inredas samt att utöka högsta tillåtna bruttoarea.

Planområdet är beläget i Lindvallens centrala delar. Planens syfte är att ändra planbestämmelserna så att vind kan inredas utöver tillåtna två våningar samt att utöka högsta tillåtna bruttoarea. Vidare medger planen uppförande av två nya byggander, den ena i två våningar med inredd vind och den andra i en våning med suterräng och vind.

Planen antogs av byggnadsnämnden den 24 maj 2017.

Planen vann laga kraft 2017-06-29

Planhandlingarna består av följande:

Plankarta Pdf, 506.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 795.2 kB.

28 November 2022