Logotyp för Malung-Sälens kommun

Bostäder vid Tomt Eriks väg

Detaljplanens syfte är att planlägga för nya bebyggelsekvarter väster om Vikhansvägen samt komplettera med ytterligare ett bostadskvarter sydost om Vikhansvägen, i anslutning till Elljusvägen.

Detaljplaneförslaget medger ca 17 nya tomtplatser väster om Vikhansvägen samt ca 4 nya tomtplatser i den södra delen.

Detaljplanen antogs av KF § 67 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-11-20

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 378.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 500.4 kB.

Illustrationskarta Pdf, 302.9 kB.

8 December 2022