Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ändring av BRF Vintergatan 1

Syftet med planförslaget är att tidigarelägga genomförandetiden för den del av planområdet som i gällande plan har en framflyttat genomförandetid. Bakgrunden till detta är att området kommer att kunna försörjas med kommunalt vatten tidigare än förväntat. Innan planändringen antas kommer planområdet att försörjas med kommunalt vatten.

Planändringen syftar även till att högsta antal lägenheter som tillåts i planområdets nordvästra del (a₂) ändras från 6 till 12 lägenheter. Denna ändring har tillkommit efter samrådet.

Detaljplanen antogs av MSN: 2019-03-14


Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-04-15

Plankarta m beskrivning Pdf, 723.8 kB.

23 Mars 2023