Logotyp för Malung-Sälens kommun

Adresser

Stadsbyggnadskontoret är de som inom kommunen arbetar med att ta fram och ajourhålla belägenhetsadresser och lägenhetsregister.

Kontaktperson

Adresser och Skyltar
Anna Ljungberg , Adresshandläggare
0280-183 93
anna.ljungberg@malung-salen.se


2 December 2022