Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det utgör en grundläggande samhällsfunktion. Dricksvatten kan vara producerat av ytvatten eller grundvatten från en grävd eller borrad brunn.

Vattnet måste i de flesta fall behandlas på något sätt för att det ska vara säkert att dricka. Ett bra dricksvatten är inte bara säkert, det ska även vara estetiskt tilltalande och tekniskt lämpligt, alltså vattnet får inte vara missfärgat eller grumligt, lukta illa eller orsaka utfällningar i kärl och ledningar, missfärga tvätt eller göra så att ledningar och VA-installationer rostar.

Det finns objektiva kvalitetskriterier för bra dricksvatten i form av gränsvärden. För att visa att kriterierna är uppfyllda ställs krav på att dricksvattnet ska undersökas regelbundet. När man undersöker dricksvattnet tittar man exempelvis på om det finns bakterier och andra mikroorganismer, vattnet undersöks även kemiskt.

Det kommunala bolaget Vamas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarar för och sköter driften av de kommunala vattenverken.

Miljökontoret utför kontroll på de kommunala vattenverken så att de uppfyller lagstiftningens krav på ett säkert och hälsosamt dricksvatten.

Vattenföreningar och -samfälligheter som producerar mer än 10 m³ dricksvatten per dygn eller som levererar vatten till minst 50 personer eller livsmedelsverksamheter ska registreras hos miljökontoret som livsmedelsföretagare.

Föreningar och samfälligheter ska regelbundet provta sitt vatten enligt ett provtagningsprogram som fastställs av Miljönämnden i samband med registrering.

Miljökontoret utför kontroll av föreningar och samfälligheter så att de uppfyller lagstiftningens krav på ett säkert och hälsosamt dricksvatten.

Om du får ditt vatten från en egen brunn ansvarar du själv för att vattnet är av bra kvalitet. Miljökontoret rekommenderar att du tar prover på ditt vatten regelbundet, både mikrobiologiska och kemiska. Vid en mikrobiologisk analys kontrolleras om det finns några bakterier i vattnet. Av den kemiska analysen får du bland annat veta hur mycket metaller och flour vattnet innehåller .

Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats. finns råd om enskilt grävda brunnar.

Sidan uppdaterad: 2022-07-04