Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Nedskräpning

Nedskräpning är ett miljöproblem som kan innebära negativa konsekvenser för djur, människor och miljön.

Det är förbjudet att skräpa ner på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn i. Det är den som har skräpat ned som är ansvarig för att städa upp. Om du vet vem som skräpat ner, prata då med personen i första hand. Om det är mindre nedskräpning, plocka gärna upp det själv så hjälper du till att hålla vår kommun ren och snygg.

Olika instanser ska kontaktas beroende på vart nedskräpningen har skett. Om du upplever att ditt klagomål inte tas på allvar kan du göra en störningsanmälan till Miljökontoret Pdf, 82.1 kB.

Nedskräpning på tomtmark: Är det nedskräpat på tomtmark har ägaren enligt lag ett ansvar att hålla tomten i vårdat skick. Anmälan om ovårdad tomt görs till Stadsbyggnadskontoret.

Nedskräpning vid återvinningsstationer: Anmälan om nedskräpning vid återvinningsstationer görs till Förpacknings- och tidningsinsamlingen Länk till annan webbplats. som är ansvariga för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige.

Nedskräpning längs väg: Om skräp påträffas i anslutning till vägar kontakta då väghållaren. Vid större vägar inom kommunen är det Trafikverket Länk till annan webbplats. som bör kontaktas.

Nedskräpning på kommunens mark: Är det nedskräpat på mark som ägs av kommunen så vänder du dig till kommunens Sevice och teknikförvaltning.

Upplag av snötippar

Miljökontoret har vid behov tillsyn på snötippar: snöhögar som läggs upp från snöröjning. Snötippar som är ”av mindre omfattning”, behöver inte genomgå någon prövning/få något tillstånd innan de läggs upp.

Snö som skottas bort från vägområden, parkeringar och liknande innehåller föroreningar och även skräp. När snön sedan smälter undan, så stannar föroreningarna kvar i marken. Det grusmaterial som oftast töar fram, har därför en relativt stor koncentration av olika föroreningar. Tänk därför på att:

  • Skotta inte ut snömassor i älven
  • Håll ett skyddsavstånd till vattendrag, älven, sjöar, på gärna 100 meter
  • Lägg inte upp snöhögar på känslig mark eller på mark där barn sedan ska leka
  • Tänk på att placera snön så att högen inte kan bli en trafikfara eller annat problem

På våren

Vid smältperioden töar även det skräp som samlats in i snötipparna fram. Dessa områden kan således upplevas väldigt skräpiga. Ofta är det skräp i form av engångsartiklar i papper och plast, fimpar m.m. Har du under vintern ansvarat för en snöskottning bör du under töperioden också se till att området där tippen varit är fri från skräp.

Sidan uppdaterad: 2022-04-27