Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Mat och dryck i föreningar

I Malung-Sälens kommun finns det ca 180 föreningar och organisationer, och bland dessa finns det kiosker och serveringar som kontinuerligt hanterar mat och dryck.

Lägg därtill alla tillfälliga serveringar vid enstaka arrangemang, läger, cuper med mera. Som ansvarig föreningsledare räknade du troligen inte med att även indirekt agera ”krögare”. Här kommer några tips att tänka på.

Att hantera mat och dryck kräver kunskap och god planering. Riksidrottsförbundet har tagit fram branschriktlinjer och med hjälp av dem kan föreningen bedriva försäljning och hantering under trygga former: "Säker mat i idrottsrörelsen" Länk till annan webbplats.

När ska föreningen kontakta kommunen?
Om er förening säljer och/eller serverar mat regelbundet och någorlunda organiserat bör ni kontakta kommunens livsmedelsinspektör (tel. 0280-18390 eller på miljokontoret@malung-salen.se). Se exemplen nedan om din förening kanske räknas som ett livsmedelsföretag och behöver registreras. Tänk också på att meddela livsmedelsinspektören om ni använder vattnet från en enskild brunn i hanteringen. Livsmedelsföretag definieras i lagstiftningen som ”varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings-, och distributionskedjan av livsmedel”.

Exempel på försäljning/servering Räknas det som livsmedelsföretag?


Ni driver en kiosk eller cafeteria som ni hjälps åt att bemanna. Den är öppen på helgerna under säsongen.Ja. Läs del 5, ”Hygienrutiner” i branchriktlinjernas häfte "Säker mat i idrottsrörelsen" och använd de delar av rutinerna som är aktuella för er.Vid tävlingar/matcher brukar olika föräldragrupper
turas om att ta med och sälja kaffe och hembakat, enkla smörgåsar, färsk fruktNej.

Mer än tio helger per år ställer ni upp serveringstält och säljer hamburgare, sallad m.m.


Ja. Läs del 6, ”Mat vid evenemang” i branchriktlinjernas häfte "Säker mat i idrottsrörelsen" och använd de delar som är aktuella för er.Tio helger, eller mindre, per år ställer ni upp serveringstält och säljer hamburgare, sallad m.m.


Nej. Men läs ändå del 6, ”Mat vid evenemang”, i branchriktlinjernas häfte "Säker mat i idrottsrörelsen" och använd de delar som är aktuella för er.
En gång per år har ni en tävling dit ni brukar beställa mat från en cateringfirma
Nej. I det här fallet är det cateringfirman
som är företaget.

En gång per år har ni en tävling dit ni brukar hjälpas åt att bidra med hemlagad mat.

Nej. Läs avsnittet om hemlagad mat i del 5
”Hygienrutiner” i branchriktlinjernas häfte "Säker mat i idrottsrörelsen"Föreningen har en lokal som hyrs/lånas ut till
fester.Nej.Föreningar som driver professionella restauranger hänvisas till restaurangbranschens råd
och anvisningar på www.visita.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-03-09