Logotyp för Malung-Sälens kommun

Lokala föreskrifter

För Malung-Sälens kommun gäller lokala föreskrifter som kompletterar miljöbalkens bestämmelser.

De lokala föreskrifterna för Malung-Sälens kommun är till för att skydda människors hälsa och miljön och antogs i kommunfullmäktige 2015.

Föreskrifterna rör bland annat djurhållning inom detaljplan, torrtoaletter, spridning av gödsel och skydd av vattentäkt.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 45.4 kB.

29 November 2022