Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Alkohol och tobak

Som företagare i kommunen finns flera myndigheter inom kommunen där du kan behöva söka olika tillstånd, till exempel för försäljning av alkohol och tobak.

Kommunen är enligt alkohollagen tillstånds- och tillsynsmyndighet för serveringstillstånd på serveringsställen som ligger i kommunen. I Malung-Sälens kommun är det Miljö- och stadsbyggnadsnämnden som är tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Tillsynen kan delas upp i förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. Vid yttre tillsyn gör handläggare tillsynsbesök på serveringsstället. Besöken sker oftast oanmälda, och kan ske en, eller flera gånger, per år.

Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 361.2 kB.

Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel

Alkoholenheten ansvarar för tillsyn av folköl och tobaksförsäljning. Vid försäljning av dessa varor gäller anmälningsplikt till kommunen. Den som vill sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln ska göra en anmälan till Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Ansök via vår e-tjänst

Den som vill servera alkoholhaltiga drycker mot betalning ska ha ett serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Ansökan kan gälla:

  • Stadigvarande serveringstillstånd
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

Vi rekommenderar att du förbereder din ansökan genom att ha alla nödvändiga bilagor till hands innan du går in i e-tjänsten. Det gör vår handläggning snabbare. Här finner du en checklista Pdf, 122 kB.

Finansieringsplan

Du som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta innebär att du måste kunna visa varifrån kapitalet ursprungligen kommer, att du har haft tillgång till pengarna samt att köpeskillingen har överförts till säljaren.

Rökfria miljöer

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

E-tjänst

Här hittar du e-tjänsten för folköl, tobak och e-cigaretter Länk till annan webbplats.

Det kommer att införas möjlighet att ansöka om tillstånd samt anmäla om försäljning av E-cigaretter och Folköl. När det gäller receptfria läkemedel skall försäljning av dessa produkter fortsatt anmälas till Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Ny tobakslag från 2019

2019 trädde den nya tobakslagen i kraft med målet att minska rökningen i Sverige och därigenom minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar.

Här kan du läsa mer om tobakslagen (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och vattenpipor med örtprodukter för rökning. Det är ägaren av fastigheten, eller den som disponerar fastigheten, som är ansvarig för att lagen följs. Rökförbudet gäller dygnet runt. I samband med att rökförbudet utvidgas kommer askkoppar tas bort där det råder rökförbud.

Sidan uppdaterad: 2022-05-13