Logotyp för Malung-Sälens kommun

Sevesodirektiv

Företag med stor mängd kemikalier

För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i mitten av 70-talet i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 kvadratkilometer mark och förgiftade ett stort antal människor och djur.

Verksamma Seveso-företag

I Malung-Sälens kommun finns följande företag som berörs av Seveso-direktivet. Information till allmänheten om dessa ska därför finnas på kommunens hemsida. Klicka på länken för respektive täkt för mer information.

MSB:s information om Sevesodirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19 Juni 2024