Logotyp för Malung-Sälens kommun

Nedskräpning

Nedskräpning är ett miljöproblem som kan innebära negativa konsekvenser för djur, människor och miljön.

Det är förbjudet att skräpa ner på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn i. Det är den som har skräpat ned som är ansvarig för att städa upp. Om du vet vem som skräpat ner, prata då med personen i första hand. Om det är mindre nedskräpning, plocka gärna upp det själv så hjälper du till att hålla vår kommun ren och snygg.

Olika instanser ska kontaktas beroende på vart nedskräpningen har skett. Om du upplever att ditt klagomål inte tas på allvar kan du göra en störningsanmälan till Miljökontoret Pdf, 82.1 kB.

Nedskräpning på tomtmark: Är det nedskräpat på tomtmark har ägaren enligt lag ett ansvar att hålla tomten i vårdat skick. Anmälan om ovårdad tomt görs till Stadsbyggnadskontoret.

Nedskräpning vid återvinningsstationer: Anmälan om nedskräpning vid återvinningsstationer görs till Förpacknings- och tidningsinsamlingen Länk till annan webbplats. som är ansvariga för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige.

Nedskräpning längs väg: Om skräp påträffas i anslutning till vägar kontakta då väghållaren. Vid större vägar inom kommunen är det Trafikverket Länk till annan webbplats. som bör kontaktas.

Nedskräpning på kommunens mark: Är det nedskräpat på mark som ägs av kommunen så vänder du dig till kommunens Sevice- och teknikförvaltning.

19 Juni 2024