Logotyp för Malung-Sälens kommun

Fjällvärme i Lindvallen

Planområdet är i anslutning till Expressvägen, drygt en kilometer sydost om Experiumtorget i Lindvallen.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utbyggnad av Lindvallens värmeverk. Utbyggnaden innebär ytor för ett nytt bränsleförråd, rökgaskondensering, elfilter samt ett större teknik– och personalutrymme. Detta tar delas av dagens körbara ytor i anspråk vilket innebär att dessa måste utökas och kompletteras med en vändplats för fordon som transporterar flis. Planen ska även legalisera en tältbyggnad inom fastigheten som används som garage och förråd.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2021-06-24

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-07 -23

Plankarta Pdf, 330.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 887.7 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

*MSN= Miljö-&-Stadsbyggnadsnämnden

20 Juni 2024