Logotyp för Malung-Sälens kommun

Fjällgläntan övre

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra exploatering av de övre delarna av Fjällgläntan.

Planområdet är beläget i de övre delarna av Fjällgläntan i Trolldalen sydväst om Hundfjället centrum, på Hundfjällets nordsluttning. Detaljplanen möjliggör exploatering av området med nya lägenheter samt fritidstomter. Därigenom tillvaratas det backnära läget mellan Trolliften och Lavenliften som gränsar direkt öster och väster om området.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2017.

Planen vann laga kraft 2017-09-27

Planhandlingarna består av följande:

PlankartaPdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 165.4 kB.
Planbeskrivning Pdf, 625.8 kB.

20 Juni 2024