Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ändring av detaljplan - Stöten Centrum Lgh-hotell.

Planområdet är beläget vid Soltorget i Stötens skidanläggning.

Parallellt med nu aktuell planändring pågår planläggning vid Soltorget öster om Stöten centrum (detaljplan för Ski Lodge vid Soltorget i Stöten) som syftar till att möjliggöran anläggandet av en ny Ski Lodge. Planläggning pågår även för uppförande av en livsmedelsbutik i anslutning till Stöten centrum. Den nya Ski Lodgen och livsmedelsbutiken kommer att medföra ett ökat behov av vattenförsörjning. Idag finns begränsad kapacitet i vattenanläggningen för att ansluta ny bebyggelse.

Rubricerad planändring syftar till att flytta fram genomförandetiden för obebyggda delar inom detaljplan för Stöten centrum Lägenhetshotell, som omfattar del av fastigheten Transtrands Kronopark 1:127, för att kunna använda outnyttjad byggrätt i de två ovanstående planprojekten. Byggrätten som återstår inom Detaljplan för Stöten Centrum Lägenhetshotell föreslås kunna utnyttjas från och med 2025-01-01, då vattenkapaciteten förväntas vara tillräcklig.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2020-03-26

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-05-01

Plankarta m beskrivning Pdf, 816.3 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2024-05-22