Logotyp för Malung-Sälens kommun

Aktivitetsområde Joänget - Rörbäcksnäs 40:50

Planens huvudsyfte är att tillskapa ett aktivitetsområde med skogsmuseum samt utveckla en pågående konferensverksamhet. Inom aktivitetsområdet skall sättas upp gamla skogskojor, stall etc.

Detaljplanen antogs av KF § 106 : 2018-11-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-12-27

Plankarta Pdf, 103.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 290.8 kB.


3 Mars 2024