Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Uppvärmning

Oavsett vilken värmekälla du väljer gör du klokt i att först försöka minska behovet av värme i ditt hus.

Genom att täta, tilläggsisolera och ventilera rätt kan du minska uppvärmningskostnaderna för lång tid framöver.

Du som eldar med ved eller andra trädbränslen (biobränslen) använder ett förnyelsebart, miljövänligt energislag.

Ved

Vedeldning är den billigaste formen av uppvärmning i Sverige. Detta oavsett om du äger skogen själv eller om du köper färdigkluven ved.

Eldning av ved för uppvärmning är den mest miljövänliga uppvärmingsformen om förbränningen sker på rätt sätt. Det handlar om att ha rätt temperatur och rätt mängd luft i pannan för att få fullständig förbränning. Ved är koldioxidneutralt, den koldioxid som frigörs vid förbränning binds upp i nästa generation träd.

Komplettera pannan med ackumulatortank. Nya så kallade miljögodkända pannor kräver ackumulatortank för att förbränningen ska bli den utlovade. Gamla pannor eldas också bättre, med minskade utsläppsmängder, om ackumulatortank ansluts.

Kombinationen vedeldning och solvärme är perfekt eftersom båda systemen funkar bäst med en ackumulatortank. Då slipper man elda på sommaren när man endast har ettbehov av tappvarmvatten och får ett tillskott vår och höst. När man eldar med ved är en solvärmeanläggning svår att räkna hem. Man får se vinsten i ett minskat antal arbetstimmar.

Tips för vedeldning

Se till att veden är ordentligt torr. Den ska ha huggits, kluvits och sedan legat på torkning under tak minst en vår- och sommarsäsong innan den används. Veden hinner inte bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren.

Stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda i stället många små brasor med full effekt. Se till att upptändningen av pannan går snabbt genom att använda stickor och finhuggen torr ved.

Installera kamin

Om du ska installera en kamin eller liknande behöver du lämna in en anmälan Pdf, 288.1 kB. sam dess bilaga Eldstad och rökkanal Pdf, 237.5 kB..

Pellets

Pellets är förädlat träbränsle. Träflis mals till ett pulver, pressas ihop och torkas. Pellets har, på grund av förädlingen, ett högre energiinnehåll är ved. Det är en myt att det går åt mer energi i förädlingsprocesen än vad som vinns genom processen.

Pellets är ett självgående system som själv matar in pellets i pannan från ett förråd. Den smidigaste lösningen vid ett pelletssystem är att få pelletsen levererad av en lastbil som blåser in den i ett större pelletsförråd. Då slipper man själp lyfta och slita med pelletsen. Pellets via bulkbil ger också den billigaste pelletsen.

Pellets ska förvaras under tak och hållas ifrån all fukt. Annars kan de suga åt sig av fukten och svälla.

Malung-Sälens kommun äger och driver ett fjärrvärmeverk och fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmetaxor Pdf, 118.8 kB.

Kommunen och dotterbolaget Malungshem AB svarar för cirka två tredjedelar av värmeförbrukningen i fjärrvärmenätet, fördelat på 90 undercentraler. Kommunen har också sju fliseldade närvärmecentraler placerade i Malung, Lima, Transtrand – Sälen.

Fjärrvärme är värme som produceras i kommunens fjärrvärmeverk och sedan distribueras till kunderna via kulvertnät i marken. I Malungs tätort finns fjärrvärme men endast för flerbostadshus och lokaler. Det finns i dagsläget ingen möjlighet för villor att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

I Sverige är fjärrvärmen nästan helt tillverkad från förnyelsebara energikällor. Fjärrvärme ger ett självgående system med lågt underhållsbehov.

Huvudsakligt bränsle är den träflis som framställs vid kommunens anläggning Ryhagen.

Solen är en gratis energikälla. Solfångare går att kombinera med till exempelvis ved- eller pelletseldning.

Solpaneler ger ett stort bidrag till husets uppvärmning från april till oktober. Solen värmer upp vattnet i solfångaren som sedan alstrar varmvatten och värme till huset. Solfångare ska inte förväxlas med solceller som genererar elektricitet.

Man måste alltid ha en annan värmekälla i kombination med solfångarna, eftersom de inte ger någon värme mitt i vintern. Solfångarna kan täcka cirka 20-50 procent av värme- och varmvattenbehovet på ett år, beroende på hur stor anläggningen är.

Elvärme kan bestå av ett system med direktverkande el, det vill säga elelement eller ett vattenburet system där vattnet värms av en elpatron.

El är en av de bästa formerna av energi och värme är den lägsta formen. Det är en av anledningarna till att el inte är optimalt att använda för värme. Det finns bättre saker att använda elen till än att få 21 grader varmt i sitt hus. En fördel med direktverkande el är att man inte har ett vattensystem som kan springa läck.

Det finns alternativ för att minska sina dirftskostnader om man har elvärme i sitt hus. En pellets eller vedkamin kan hjälpa till att värma huset under vinterhalvåret. En pelletskamin ger jämn värme över lång tid, medan en vedkamin ger mycket värme snabbt. Man får välja utifrån sina egna förutsättningar och behov.

En luftvärmepump kan vara ett alternativ för att sänka elförbrukningen. Den kräver dock ganska öppen planlösning för att luften ska komma runt och värma upp.

En värmepump tar värme från en gratis energikälla. Den tar värme vid 0-4 grader och omvandlar det till 45-50 grader i ett värmesystem med hjälp av en kompressor. En värmepump fungerar på samma sätt som ett kylskåp.

En anmälan om värmepump måste göras till Miljökontoret.

De varianter av värmepumpar som finns är följande:

  • Luftvärmepump. Tar värme från uteluften och fördelar värmen inne via inneluften. Kan vara ett komplement till direktverkande el.
  • Frånluftsvärmepump. Tar värmen från luften och överför den till ett vattenburet värme- eller tappvarmvattensysten. Kan ta värmen utifrån eller från ventilatonsluften inomhus.
  • Ytjordsvärmepump. Tar värmen från marken via en kollektorslang som ligger på cirka en meters djup. Fördelar värmen inomhus via ett vattenburet system.
  • Bergvärmepump. Tar värmen via en kollektorslang i ett borrhål i berggrunden. Kräver vattenburet värmesysten i huset.
  • Sjövärmepump. Tar värmen via en kollektorslang som ligger på botten av en sjö. Värmen distribueras via ett vattenburet system i huset.

En värmepump ger ett självgående system som endast kräver tillsyn med jämna mellanrum.

Sidan uppdaterad: 2024-05-08