Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tillfällig uthyrning av boende

Kommer du vara tillfällig hyresvärd? För att öka trevnad och säkerhet för gästerna har vi tips, särskilt om olika grupper samtidigt kommer bo i ditt hem eller campa på din fastighet.

Du som hyr ut boende har ett ansvar mot de som bor hos dig

Detta gäller även när det är en tillfällig uthyrning, om du hyr ut din lägenhet/hus eller tillåter camping på din fastighet under t ex. Dansbandsveckan.

Kom ihåg att även visa hänsyn till dina grannar, om du ska ha många boende kan det vara bra att prata med sina grannar först.

Tänk på brandsäkerheten vid campingverksamhet

Om du har campande gäster på fastigheten är det viktigt att tänka på placeringen av dessa så de inte står för tätt, detta för att minska risken för spridning vid eventuell brand. Ha gärna de rekommenderade 4 meter mellan fordonen och/eller byggnader på fastigheten. Tänk på att förebyggande åtgärder angående brandskydd är viktigt för att skydda din egen fastighet.

Om du har gäster som använder engångsgrillar, hjälp dem att ta hand om dessa på ett brandsäkert sätt.

Hjälp dina hyresgäster att ta hand om sina sopor

Informera dina gäster om hur hushållsavfallet sorteras i vår kommun. Restavfall (brännbart) sorteras i det gråa kärlet och matavfall i det bruna kärlet. Finns behov av hämtning av restavfall via "extrasäck” kontakta då Vamas för beställning av hämtning av extrasäck. Hänvisa gärna dina gäster till närmaste återvinningsstation där sortering av förpackningar och tidningar sker.

Har du slut på matavfallspåsar kan du hämta dessa på samtliga livsmedelsbutiker i Malung. Mer information om hur avfalls sorteras återfinns på Vamas.se Länk till annan webbplats.

Hur städar man effektivt?

Det finns många tips för hur man ska städa på bästa sätt och vilka metoder som ska användas. För att vistelsen ska vara en trevlig upplevelse för både er som hyr ut och för era gäster har Miljökontoret några tips på vad man kan tänka på.

När många personer har tillgång till badrum och toaletter blir det snabbt smutsigt, smuts kan vara både damm och bakterier. När flera människor använder samma utrymmen innebär det att det kan förekomma mer bakterier, det är därför viktigt att tänka på hur man städar för att minska spridningen av bakterier så varken du själv eller gästerna blir sjuka.

  • Tänk på smittspridningen! Använd en särskild trasa för områden där mycket smuts och bakterier kan finnas, som i t.ex. kök och badrum. Använd inte samma trasa till att rengöra toaletten, som till rengöring av handfatet.
  • Ha en ren mopp vid skurning av golvet. Man kan behöva rengöra moppen oftare än man tror. Även om vattnet ser rent ut när man kramar ur moppen kan det innehålla många bakterier. Efter rengöring av toaletten, rengör moppen innan den används igen.
  • Om du har tyghanddukar på toaletterna för att gästerna ska torka händerna efter toalettbesök, se till att de hänger så att de kan torka ordentligt. De bör bytas ut och tvättas ofta (i minst 60ºC) om det är flera gäster som använder samma handduk. Om handduken inte torkar ordentligt trivs bakterier och de kan växa till, vilket innebär en risk för smittspridning.
  • För att rengöra moppar och trasor räcker det inte med att bara skölja av dessa. För att även bakterier ska dö krävs hög temperatur. Tvätta mopphuvud och trasa i minst 60 ºC så är de rena till nästa gång.
  • För att minska påverkan på händerna av tuffa rengöringsmedel kan engångshandskar användas.

Sidan uppdaterad: 2024-02-13