Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Översvämningsrisker

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat 18 tätorter i landet där man bedömer att översvämningsrisken är betydande. I Dalarnas län gäller det bland annat Malungs tätort och Vansbro tätort.

Efter att stora översvämningar inträffat i Europa antog EU under 2007 ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar.

Översvämningsdirektivet genomförs i tre steg.

Steg 1. Preliminär bedömning av översvämningsrisker

I Dalarnas län ingår Malungs tätort, Vansbro tätort och Falu tätort.

Steg 2. Hot och riskkartor

För de 18 orterna med betydande översvämningsrisk har MSB och länsstyrelserna under 202-2013 tagit fram hot- och riskkartor.

Steg 3. Riskhanteringsplaner

I det tredje steget ansvarar Länsstyrelsen för framtagande av riskhanteringsplaner för de tre tätorterna. Riskhanteringsplanerna beskriver hur de översvämningsrisker som identifierats med hjälp av hot- och riskkartor ska hanteras. Planen innehåller mål och åtgärder för att minska riskerna för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Samråd om riskhanteringsplaner

Samråd om riskhanteringsplanerna och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar pågick under perioden 15 juni - 30 september 2015. Samrådet hanterades av respektive kommun.

Ta del av samrådsunderlaget för riskhanteringsplanenPDF

Samrådsunderlag MKB (miljökonsekvensbeskrivning)PDF

Förordningen om översvämningsriskerPDF

Länsstyrelsen - om översvämningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och riskhanteringsplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-05-24 av