Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara en medmänniska för en person med funktionshinder. Insatsen innebär att kontaktpersonen ska stödja den funktionshindrade att komma ut i samhället, bryta isolering och delta i olika aktiviteter.

Sidan uppdaterad 2017-03-16 av