Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Dagverksamhet

Dagverksamhetens lokaler på Malungs Vårdhem.Dagverksamheten Solhagen ger social aktivitet utanför hemmet samt avlastning för anhörig. Dagrehab ger träning till grupper och individer med rehabiliteringsbehov.

Solhagen

Dagverksamheten riktar sig till personer som är 65 år och äldre.

Vår uppgift är att ge:

  • En meningsfull dag
  • Stöd och stimulans för att bibehålla olika viktiga funktioner i det dagliga livet
  • Möjlighet till fysisk aktivitet
  • Avlastning och stöd för anhöriga

Hur kan dagen se ut?

  • Rörelseträning, promenader, minnesträning, bingo, musik och sång, bakning, fika m.m.
  • Tillsammans äter vi lunch
  • Det finns även möjlighet till vila och avkoppling i vårt vilrum
  • Utflykter


Dagrehab

Personer som av sjukgymnast och arbetsterapeut bedömts ha behov av extra träning kan erbjudas att delta i någon av vård dagrehabgrupper under en träningsperiod.

Dagrehab syftar till att förbättra eller upprätthålla aktivitetsförmågan. Målet är att deltagarna själva ska komma igång och träna självständigt.

Sjukgymnast och arbetsterapeut i kommunen sätter samman grupper i norra och södra kommundelen. Varje grupp består av 6-8 deltagare som erbjuds träning en gång/vecka.

Dagarna ser ut ungefär så här: Träning med sjukgymnast och arbetsterapeut på förmiddagen, gemensam lunch och på eftermiddagen har vi någon form av social aktivitet tillsammans.

I norr träffas gruppen på Skålmogården och i söder används dagverksamheten Solhagens lokaler.

Sidan uppdaterad 2019-10-15 av