Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är avsett för personer med funktionshindernedsättningar exempelvis rörelsehinder, nedsatt syn/ hörsel, utvecklingsstörning eller allergi. Målet är att kunna ge en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.

Bidraget ges för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas.Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt.

Exempel på bidragsberättigade problemområden:

 • Förflytta sig i bostaden.
 • Sova och vila.
 • Sköta hygienen.
 • Laga mat och äta.
 • Samvaro.
 • Ta sig in i och ut ur bostaden.

Exempel på bidragsberättigade åtgärder:

 • Ta bort trösklar - sätta in bredare dörrar - så att en rullstol kan komma fram.
 • Invändig hiss om man inte kan få alla nödvändiga funktioner på ett plan.
 • Ändra eller komplettera badrumsinredning.
 • Ändra inredning eller specialutrusta köket.
 • Montera räcken, ledstänger, ramper eller hiss och hårdgörning av gångväg.

Åtgärderna får inte utgöra normalt bostadsunderhåll.

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

 • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
 • Du som är vårdnadshavare med ensam eller delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning.
 • Du som skriftligen åtagit dig och är godkänd att i ditt hem långvarigt och regelbundet svara för omvårdnad av person med funktionsnedsättning.
 • Den funktionsnedsattes förvaltare.
 • God man får vara behjälplig men kan på sin höjd underteckna ansökan.


1. Kommunens handläggare 

Ansökningsblankett kan fås av kommunens handläggare, som även kan vara behjälplig med ifyllandet, den finns även här på kommunens webbplats. Handläggaren väger sökta åtgärder mot intygade problem.   

2. Den sökande 

Med egna ord ska den sökande beskriva de nödvändiga åtgärder bidrag sökes för med hänsyn till handikappet och bifoga en kostnadsberäkning.   

3. Fastighetsägaren 

Om du bor i hyresrätt måste du ha fastighetsägarens godkännande för ombyggnaden. Ofta gäller det även bostadsrätt.   

4. Intygsskrivaren 

Arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig, med skyldighet att föra journal, ska på sitt tjänsteansvar intyga de problem som är nödvändiga att lösa. Intyg bifogas normalt ansökan eller om så behövs kan det infordras av handläggaren.   

5. Kommunen 

Det är kommunen som vid ansökan prövar och beslutar om du har rätt till bidrag och vilken åtgärd som behöver vidtas.   


Sidan uppdaterad 2019-09-18 av