Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Malungs vårdhem

Malungs Vårdhem

Malungs Vårdhem är beläget i centrala Malung och finns i samma byggnad som Landstingets Vårdcentral.
Inom boendet anordnas regelbundna aktiviteter såsom bingo, sång och musik. Andaktstunder erbjuds två gånger i månaden.

Avdelning Rönnebo och Granebo

Rönnebo och Granebo är boende för somatiskt sjuka som har ett stort omvårdnadsbehov. På respektive avdelning finns 14 enkelrum. Till rummen hör ett litet kokskåp och rejäla duschutrymmen. Säng inklusive madrass och sängbord ingår samt täcke och kuddar.

Vi arbetar för ett större samarbete mellan personal och anhöriga/närstående genom anhörigträffar och nära kommunikation. För den som flyttar till Granebo eller Rönnebo upprättas en individuell plan som utgår från den enskildes behov. Planen är en överenskommelse kring vilket stöd och hjälp den enskilde ska få i sitt boende. Bland personalen utses en kontaktperson som har det extra ansvaret och följer upp att hjälpbehov och önskemål blir tillgodosedda.

Avdelning A

Verksamheten på avdelning A består av 15 platser för avlastning, växelvård och rehabilitering.

Vi verkar för att de som tillfälligt vistas på avdelningen skall få den hjälp, stimulans och rehabilitering som krävs för att återvända till hemmet. Insatser i form av rehabilitering sker från sjukgymnast, arbetsterapeut och till viss del från terapiverksamheten.

Vi vill genom kontaktpersoner och individuella vårdplaner ge anhöriga god information om den boendes hälso- och sjukdomstillstånd. Arbetet bygger på respekt för de äldres självbestämmande och integritet.


Välkommen till avdelning Granebo/Rönnebo

På vardera avdelning finns 14 enkelrum. Rummen är enkelt möblerade och möjlighet ges att ta med eget möblemang. Gardiner, bords- och golvlampor skall också medtagas.

Tillgång till läkare finns på torsdagar och läkarbesök beställes genom omvårdnadsansvarig sjuksköterska till en kostnad av 50 kronor. Personalen består av sjuksköterskor och undersköterskor dygnet runt.

Här följer lite information om Granebo/Rönnebo.

Måltider

Mat serveras tre gånger per dag, kl. 08.00, 11.30 och 15.30. Kvällsfika finns att tillgå omkring kl 18.30. Även övriga tider på dygnet finns det något att bjuda på.

Sängkläder

Sänglinne, handdukar, badlakan skall var och en tillhandahålla själv. Kontaktperson meddelar hur många av varje.

Hygienartiklar

Tvål, schampo, tvättlappar, tandborste, tandkräm, hudkräm och dylikt köper var och en själv. Detsamma gäller toalettpapper och glödlampor. Dessa artiklar finns att köpa på terapin.

Tvätten

Anhöriga får gärna sköta tvätten av de personliga kläderna. Annars skickas all tvätt till den kommunala tvätten utan kostnad. Alla personliga ägodelar som skall skickas till tvätt skall vara märkta med namn. Beställningskuponger för märkband finns på avdelningen. Prata med kontaktpersonen.

TV och telefon

Egen TV får medtagas. Annars finns TV att tillgå i matsalen och i Vinterträdgården. TV-licens ingår i hyran. Egen telefon kan kopplas in. Installation och telefonavgift betalas av den boende.

Kaffehörna

Måndag, tisdag och torsdag mellan kl 10:00-11:15 arrangerar personalen en kaffehörna i gamla terapilokalen. I kaffehörnan kan boende från alla avdelningar träffas för att dricka kaffe, läsa tidning och prata.

Fotvård

Kan ordnas på vårdhemmet. Tid beställs genom kontaktpersonen.

Hårvård

Kan ordnas på vårdhemmet Tid beställs genom kontaktpersonen.

Besökstider

Anhöriga är en viktig resurs och alltid välkomna. Vi har därför inga besökstider, men tänk på att förmiddagen ofta är fylld av olika aktiviteter, såsom terapiverksamhet, rörelsetränings- och minnesträningsgrupper. Ni får gärna ta del i omvårdnaden av Er anhörig, till exempel rulla håret, mata, städa, sätta om blommor, pyssla och ställa som Ni vill.

Pengar, smycken och värdesaker

i ansvarar inte för pengar, smycken eller andra värdesaker. Det är dock bra om det finns pengar till fotvård, hårvård m.m. Låsbara skåp finns på rummet för inlåsning av värdesaker som kontaktpersonen har ansvar för.

Avgifter

Förutom kommunens avgift för omvårdnad och mat, tillkommer avgift för läkarbesök.

Mediciner

Sjuksköterskan ordnar så att de mediciner som den boende använder alltid finns hemma. För boende som ej har medicin i rullar, så kallade "dos i dag", är det bra att ha ett apotekskonto så vi inte behöver hantera pengar.

Hjälpmedel

Ta med rullstol/rollator (märkta) samt eventuella hjälpmedel för inkontinens, uribags och dylikt.

Övrigt

Ta kontakt med personalen om det är något Ni tycker är fel eller undrar över så får vi reda ut det direkt. Hoppas Ni skall trivas hos oss här på, Malungs Vårdhem.Välkommen till Avdelning A

Till Avdelning A kan man komma på kommunal plats via biståndsbedömare, som tar beslut om vistelsens längd.

För dessa platser ansvarar sjuksköterskorna för den medicinska vården, men det finns tillgång till läkare måndag och torsdag. Personalen består av sjuksköterskor och undersköterskor som finns i tjänst dygnet runt.

Här följer lite information om avdelning A.

Måltider

Mat serveras tre gånger dagligen, kl. 7.30, 11.30 och 15.30. Kvällsfika finns att tillgå cirka 18.30. Även övriga tider på dygnet finns det något att bjuda på.

Sängkläder och hygienartiklar
Sänglinne, handdukar, badlakan och toalettpapper ingår i avgiften. Alla artiklar som behövs för den personliga hygienen medtages, en del artiklar finns att köpa på terapin.

Kläder

När man vistas på avdelningen måste man själv ta med sig privata kläder för hela vistelsen. Kom ihåg tofflor eller inneskor.

Tvätt

Anhöriga får gärna sköta tvätt av de personliga kläderna. Vi kan också skicka kläderna till den kommunala tvätten, avgiften faktureras. Om kläderna skall skickas skall de vara märkta med namn.

Beställningskupong för namnband finns på avdelningen.

Kaffehörna

Måndag, tisdag och torsdag mellan kl 10:00-11:15 arrangerar personalen en kaffehörna i gamla terapilokalen. I kaffehörnan kan boende från alla avdelningar träffas för att dricka kaffe, läsa tidning och prata.

Fotvård

Fotvård kan ordnas på vårdhemmet, tid beställs genom kontaktpersonen. Betalas kontant till fotvårdsterapeuten, kom ihåg pengar.

Frisör

Frisör besöker vårdhemmet regelbundet, tid beställs genom kontaktpersonen. Betalas kontant till frisören, kom ihåg pengar.

Besökstider

Anhöriga är en viktig resurs och är alltid välkomna! Vi har dock besökstider på flerbäddsrum och utöver dessa tider är besökare välkomna i våra gemensamhetsutrymmen.

Pengar, smycken, värdesaker

Vi ansvarar inte för pengar, smycken eller andra värdesaker. Det är dock bra om det finns pengar för fotvård, frisör etcetera. Låsbara skåp finns på rummet för inlåsning av värdesaker.

Avgifter

Förutom kommunens avgift för omvårdnad och mat, tillkommer avgift för läkarbesök.

Mediciner

Den som kommer till oss skall ta med sig:

 • egen medicin, ögondroppar och salvor
 • aktuellt behandlingsschema/läkemedelskort
 • recept
 • ordna gärna med apotekskonto så att personalen inte behöver hantera pengar

Hjälpmedel

Ta med ev. rullator/rullstol (märkta), samt ev. hjälpmedel för inkontinens (blöjor, uribags m.m.). Engångshjälpmedel skall tas med så att de räcker för hela vistelsen.

Växelvård

För att göra växlingen på våra platser så smidig som möjligt vill vi att du kommer vid 14.30 och reser hem ungefär 10.30.

Bra att tänka på att ta med:

 • Ytterkläder
 • Gångkläder
 • Skor eller tofflor
 • Underkläder (ombyten)
 • Strumpor
 • Rakapparat
 • Eventuella inkontinenshjälpmedel som blöjor, uribags, hygienlakan, underlägg och andra liknande produkter
 • Hårschampo, tvål, tvättlappar, hudkräm/salva, tandborste, deodorant, hårrullar eller annat som du brukar använda
 • Telefonkort (finns också att köpa på avd.)
 • Ordinationskort för läkemedel
 • Mediciner (även insulin, ögondroppar och medel för magen)
 • Färdtjänstkort
 • Tandvårdskort
 • Rollator/rullstol (märkt med namn)
 • Fickpengar, ca 500 kr
Sidan uppdaterad 2019-02-13 av

Karta