Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Vattenläcka i Malung lokaliserad

    Uppdatering om vattenläckan i Malung. Läs mer

Tipsa

Kurt Podgorski föreslår Sälenstrategi

Kommunalrådet Kurt Podgorski har tagit fram ett förslag till strategi för Sälen bland annat mot bakgrund av de stora investeringar som näringslivet gör. Han vill även skjuta på en eventuell flytt av elever från Sälens skola.

Kommunalrådet Kurt Podgorski:

"Just nu upplever vi i Malung-Sälens kommun en stor efterfrågan på mark för olika ändamål; etableringar, utvecklingstankar och boende.

Vi har över 60 detaljplaneärenden på gång, vilket måste ses som ett bevis på hög aktivitet. Efterfrågetrycket gäller för vår kommun i allmänhet, och för Sälenområdet i synnerhet. Vi har också haft en genomgång med de större aktörerna inom besöksnäringen i Sälen, där vi bland annat blev informerade om företagens investeringsplaner. Genomgången klargjorde att det kommer att göras mycket stora investeringar de kommande åren.

Jag anser därför att Malung-Sälens kommun måste ha en strategi för att på ett effektivt sätt svara upp gentemot den starka näringslivsutvecklingen. Strategiförslaget finns beskrivet i dokumentet ”Sälenstrategi 2016-2018”.PDF

I dokumentet markeras bland annat behovet av en ökad kommunal närvaro i Sälen, behov av planering och markförsörjning, behov av planering och åtgärder för kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt etableringsinsatser. Det finns också beskrivet vem eller vilka i den kommunala organisationen som ansvarar för olika områden.

Jag skriver också i planen att diskussionen om en eventuell flytt av elever från Sälens skola läggs åt sidan under de kommande åren, 2017-18. Det finns flera skäl till detta. I kontakter med näringslivsföreträdare och medborgare har det framhållits att Sälens skola är viktig ur rekryteringssynpunkt, och eftersom personalbrist är ett tilltagande problem kan det vara värt att lyssna på. Det kan dessutom upplevas som märkligt att kommunen drar ner, samtidigt som privat näringsliv investerar stort. Ett ytterligare skäl är en mycket positiv utveckling för vårt gymnasium, samtidigt som vi har många grundskoleelever i Malung. Vi har fått det angenäma problemet att vi i vår södra kommundel de närmaste åren har fullt upp med att anordna utbildning för långt fler elever än vi tidigare planerat. Detta arbete är omfattande och motiverar att vi för tillfället koncentrerar oss på Malungsområdet.

Slutligen vill jag klargöra att detta förslag ännu inte är förankrat, utan får ses som ett inlägg/förslag från kommunalrådet personligen. Jag har dock gott hopp om gehör för dessa idéer."

Sidan uppdaterad 2016-11-10 av