Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Dessa företag har haft stafettpinnen år 2017

LT Motorcenter AB
2017-05-19

Näringslivsenheten har nu varit ute på nästa stafettpinnebesök.
Besöket gick till LT Motorcenter AB som finns beläget på Källvägen i Malung. Vi träffar ägaren Tomas Eriksson som funnits med i verksamheten sedan begynnelsen. Företaget startades år 1984 av brodern Lars-Erik ”Loffe” Flodung” och år 1986 började Tomas i rörelsen och blev då delägare. För ett 10-tal år sedan tog Tomas över företaget själv och är idag ensam ägare.

År 2012 flyttade LT Motorcenter från Malungsfors till nya lokaler i Malung och de äger hela fastigheten som de nu finns i. Rörelsen består av både verkstad och butik. LT Motorcenter utför allt inom branschens förekommande arbeten såsom service, AC, reparation av skador, bilglas – byter rutor och lagar stenskott samt att de säljer och installerar Drägers alkolås och alkotest som de också servar. De är specialiserade på VW, Audi och Skoda men tar även emot övriga bilmärken. LT Motorcenter tillhandahåller mycket tillbehör till släpvagnar och husvagnar som också service utförs på. De jobbar också en hel del med olika försäkringsskador och kan ta emot uppdrag tillhörande alla försäkringsbolag.

På LT Motorcenter är de 6 stycken anställda och mekanikerna har varit där i många år. När vi kommer och besöker dem märker vi ganska snabbt att det är ”högt i tak” och en god och humoristisk stämning sprider sig på arbetsplatsen. De anställda har olika ansvarsområden i verksamheten men alla kan gå in och täcka upp för varandra när det behövs. Vi räknar ut att de har en samlad kompetens på 147 år så det är en gedigen erfarenhet som finns där. Tomas berättar att de är måna om att ha en hög service till kunden. Om man beställer en artikel före kl. 16.00 en dag så finns den tillgänglig på företaget kl. 07.00 nästa dag.

Marknadsföringen sker genom Facebook samt hemsida och annonser i lokala annonsblad. Men Tomas säger att den bästa reklamen är ”mun-till-mun” där nöjda kunder pratar med varandra.

LT Motorcenter AB fick stafettpinnen av Malung-Sälen Radio & Tele och frågeställningen som följde med var: Har du några intressanta projekt på gång, några nya satsningar?

Svar från Tomas: Vi håller precis på att förbättra skadeavdelningen så det blir bättre arbetsmiljömässigt. Vi har gjort en ombyggnation av befintlig lokal, flyttat väggar och satt in nya portar för att det ska bli en egen avdelning. I samband med detta har vi även investerat i en ny fyrpelarlyft och en ny hjulinställningsutrustning. Det här kommer eventuellt att ge plats för ytterligare någon mer framtida anställning.

Vi tackar Tomas för en mycket bra och intressant dialog samt att vi fick en visning och genomgång av verksamheten. Näringslivsenheten önskar fortsatt lycka till framöver!

Bild från vänster: Robin Eriksson, Patrik Andersson, Tomas Eriksson, Roger Jonsson, Bengt Daniels, Stefan Bertilsson.

Mer info om företaget hittar ni på deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

_____________________________________________________________________________

Malung-Sälen Radio & Tele AB
2017-04-20

Malung-Sälen Radio & Tele AB var företaget som stafettpinnen nu kommit till. Näringslivsenheten besökte idag verksamheten och vi träffade Magnus Eriksson som driver rörelsen.

Malung-Sälen Radio & Tele har nyligen flyttat butiken till nya lokaler och finns sedan november 2016 etablerade på Magasingatan 1 i Malung. Magnus har jobbat i rörelsen som anställd sen i början på 90-talet och tog själv över verksamheten år 2013. Idag är de 5 anställda.

Tjänster som de erbjuder är att de installerar och servar det mesta inom TV och datorer samt rensar virus. De tillhandahåller all service och försäljning av tillbehör kring telefoni och hjälper till med överföringar av kontakter och annat innehåll när kunden kommer in och köper ny telefon. De har också försäljning av mindre/små hushållsmaskiner samt jaktradio. Magnus berättar att det som har ökat mest nu är försäljning av routers då fiber håller på att byggas ut i kommunen. De gamla routrarna är oftast för långsamma och behöver bytas ut. Han berättar också att de erbjuder olika paket från Viasat för både Tv, telefoni och bredband när fiber ska kopplas in i hushållen. Han upplever att många kunder har svårt att veta vad de ska välja och detta kan Malung-Sälen Radio & Tele vara behjälpliga med.
Deras kunder kommer från hela kommunen men också från Värmlandshållet, Äppelbo och Vansbro, både privat- och företagskunder. Marknadsföringen görs i lokala annonsblad som Sälen Weekend och Malungsbladet samt att de har en egen facebooksida. Marknadsföringen på hemsida går centralt via Euronics som är en hemelektronikkedja som de är med i.

Magnus berättar att han är mycket nöjd med flytten till de nya lokalerna. Både för att det är bättre parkeringsmöjligheter men också för att det är en samverkan mellan de två olika butiker som finns i lokalerna. Det är en öppen planlösning som gör att kunderna enkelt går emellan butikerna. I de nya lokalerna har butiken blivit mer överskådlig och sortimentet kommer fram på ett bra sätt och butiksförsäljningen har ökat.

Malung-Sälen Radio & Tele fick stafettpinnen av Skinnargården och frågeställningen som följde med var: Hur har flytten gått till de nya lokalerna, motsvarar de era förväntningar? Hur ser framtidsplanerna ut om 5 år – hur ser företaget ut då och finns planer på att utöka med nya verksamhetsområden?

Svar från Magnus: Flytten har gått bra och motsvarar förväntningarna. Hur företaget ser ut om 5 år är svårt att svara på eftersom förändringar går snabbt i den här branschen. Något som är på frammarsch är Smarta hemlösningar och det är något vi vill satsa mer på och kommer att marknadsföra mera. Smarta hemlösningar innebär att man via en app i sin telefon eller Ipad kan ha bättre koll på sitt hem. I hemmet kopplar man in sensorer av olika slag i form av olika larm; vatten, brand med mera. Man kan styra eluttag, ställa in tider på exempelvis hembelysning och du kan via kameran i telefonen eller Ipaden titta in i ditt hem. Du kan befinna dig var som helst i världen och ändå styra dessa funktioner i hemmet. Det här tror vi kommer att bli mer av i framtiden.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till LT Motorcenter där ett besök är inbokat.

Näringslivsenheten tackar Magnus för en intressant företagsdialog och önskar en fortsatt bra företagsutveckling!

Vill du läsa mer om företaget kan du besöka hemsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

_____________________________________________________________________________

Skinnargården
2017-04-13

Stafettpinnens vidare färd gick till Skinnargården och Näringslivsenheten har nu varit i kontakt med ägare Maths Gyllenman. Eftersom Maths bor i Kalmar fick kontakten denna gång ske över telefon och e-post.
Maths Gyllenman köpte Skinnargårdsfastigheten 1997 via sitt kommanditbolag och bolaget bytte sedan namn till Skinnargårdens Fastighets KB som det heter idag. Skinnargården ägs tillsammans av Maths och hans fru Patricia.
Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet så etablerade sig bolaget som ett utbildningsbolag och erbjöd distansutbildningar i samverkan med det dåvarande ”Kunskapslyftet”. I början av 2000-talet hade de egna kontor på ett tiotal orter i Sverige samt två kontor utomlands. Koncernen omsatte då uppemot 100 MSEK/år med ett hundratal anställda och ca 2000 heltidsstuderande vuxenelever. De hade ramavtal med cirka 100 olika kommuner. Under år 2003/2004 avvecklades projektet Kunskapslyftet och det gick inte längre att bedriva distansutbildning på de volymnivåer som behövdes för en bra lönsamhet vilket gjorde att Maths bestämde sig för att avveckla hela distansutbildningsverksamheten. Skinnargården blev då under ett antal år hotell igen som bedrevs i mindre skala.

Under 2014 började Migrationsverket att få allt större behov av nya boenden för nyanlända asylsökanden. Maths lämnade då in en ansökan och blev under hösten godkända att få öppna asylboende. Skinnargårdens asylboende öppnade den 20 december 2014, och de första gästerna var då en busslast med ca 30 asylsökande från Syrien. Maths säger: ”Det var nog ingen vid den tidpunkten som kunde gissa att trycket på platser skulle rusa iväg på det sätt som vi senare in facto ställdes inför. Ett år efter öppnandet, december 2015, var det drygt 250 personer boendes på Skinnargården och med så många människor som har så många tragiska upplevelser bakom sig så är det givetvis en jätteutmaning att se till att alla får en meningsfull och varierad vistelse i väntan på beslut från Migrationsverket”. Han berättar vidare om de aktiviteter som anordnades och nämner exempelvis inom- och utomhuscup i fotboll, involverade i O-ringen med byggnation av tält, värdar och parkeringsvakter, pysseldagar, fisketurer, syhörnor, discotek, matmässor etc.

Maths säger vidare att när man nu summerar hur allt fungerat så är han mycket nöjd över hur det blev. Det har varit mycket färre incidenter än vad som skulle kunna befaras med så många människor på en så begränsad yta men i stället fick de uppleva så många positiva händelser och intressanta möten mellan människor från olika kulturer. Han säger: ”Att detta har kunnat ske är främst tack vare vår personal på plats som gjort ett enastående jobb. Främst våra platschefer Malin Svensson och Daniel Johansson som ofta har varit ”stand by” dygnet runt samt Claes Lindqvist och John Öhrnell som på deltid hjälpt till att utveckla verksamheten med övergripande planering och managementfrågor. Det är också många Malungsbor som hjälpt till samt det lokala näringslivet och många föreningar. Allt detta tillsammans har gjort att Skinnargården blev ett populärt boende där våra asylsökande trivdes och gavs möjlighet till en meningsfull fritid”.

Nu i april 2017 så har trycket på boendeplatser minskat betydligt och med det så har Migrationsverket beslutat om stängning av i princip alla asylboenden i Dalarna och detta gäller även Skinnargården. Maths tillägger: ”Majoriteten av alla som bor på Skinnargården önskar helst att de får stanna kvar i Malung, då de tycker att de blivit oerhört fint mottagna av bygden och invånare”. Maths har ett avtal från Migrationsverket fram till den 20 maj men redan från och med 7 april är det tomt på asylboendet.

Skinnargården fick stafettpinnen av Hemköp i Malung och frågeställningen som följde med var: Vad händer nu och om 5 år?

Svar från Maths Gyllenman: Just nu överväger vi olika alternativ vad som kommer att hända med fastigheten. Fastigheten är till salu för rätt köpare men vi tittar också på olika alternativ att etablera en ny verksamhet i lokalerna, dock kommer vi själva inte att driva hotell igen då det kräver för stora resurser. Vår tanke är att renovera fastigheten bl.a. med en ny fasad. Vilka renoveringar som kommer att göras beror dock på vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. Ett alternativ som vi framfört till kommunledningen är att vi skulle göra Skinnargården till ett integrationscentrum för nyanlända där Skinnargården kunde samla all verksamhet för ensamkommande och utslussningsboende för nyanlända. Denna fråga ligger nu hos kommunen. Som svar på Anders från Hemköps stafettfråga vad som kommer att hända med Skinnargården om fem år så svarar vi att Skinnargården då sedan flera år är ett av landets bästa integrationscentrum för ensamkommande och nyanlända med möjlighet till utbildning och praktik och en central mötesplats för både nyanlända och Malungsbor.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till Malung-Sälen Radio & Tele och besök är inbokat.

Susanne och Viviann på Näringslivsenheten tackar Maths Gyllenman för dialogen kring Skinnargårdens verksamhet.

På fotot: Maths och Patricia Gyllenman.

_____________________________________________________________________________

Hemköp Malung
2017-03-27

Nu var det Hemköp i Malung som var på tur att få stafettpinnen och Näringslivsenheten har gjort ett besök och träffat handlaren Anders Kullander.

Anders berättar att han tog över Hemköp i september år 2014, men redan i juni samma år började han jobba i verksamheten. Då Anders tog över butiken så gick inte verksamheten bra och det behövdes till en förändring för att vända den trenden. Det lyckades Anders med och redan efter tre månader hade han vänt utvecklingsriktningen. Han berättar för oss att han redan från början hade en stark vilja att bygga upp och utveckla butiken och har fortfarande en bild av hur drömbutiken ska se ut, och det är den han håller på att bygga nu. Anders flinar och säger: ”jag har många utvecklingsplaner flera av dem liggen i ’pipen’ samtidigt”.

Idag är det 17 personer anställda på Hemköp. De förändringar som hittills skett, förutom att det har varit en omställning och utvecklingsresa för personalen, så gjordes i första steg en rejäl rensning och uppstädning i butiken, mejeriet blev nytt och därefter öppnades den manuella charkdisken upp. Charkdisken är en av de stora utvecklingar som Anders fortsatt med och från att den från början var 7 meter så har han i dagsläget byggt ut den till totalt 17 meter.
Kommande utvecklingar är att det nu byggs en bistro och det ska bli något av ett ”lite extra”. Totalt kommer att finnas 24 sittplatser och 8 barplatser med bordsservering och fullständiga rättigheter. En kock är redan anställd och personal håller på att utbildas till servitriser. En barista ska också inrymmas och personalen ska utbildas inom området. De kommer att använda sig av lokala råvaror som säljs i butiken. Vissa temakvällar kommer att anordnas som exempel ost- och vinkvällar samt att de kommer att servera brunch på söndagar.
På vår fråga om han kan avslöja något mer framtidstänk så berättar han att spelhörnan, som finns som en egen del i butiken, kommer att utvecklas till en mysigare plats. Samtidigt får vi reda på att det har anställts en konditor så vi får med nyfikenhet se vad som händer där framöver.

Hemköp har även ett bra miljötänk och de fick nyligen uppskattning från Naturskyddsföreningen i Malung-Sälen som delade ut ett pris till dem. Bland annat för att de gör fruktkorgar av frukt med skönhetsfel som säljs billigare i stället för att slängas och på så sätt minskas matsvinnet.

Hemköp i Malung fick stafettpinnen av Dalaridå och frågeställningen som följde med var: Hur tror du att din butik, Malung centrum och Malung-Sälens kommun ser ut om 10 år?

Svar från Anders: Det var en stor fråga (skratt). Jag får nog dela upp den och börja med min butik. Min butik om 10 år, då finns det nog förmodligen inga kassörskor kvar, det kommer att arbetas på ett annorlunda sätt med mer kundvärdar som finns i butiken och hjälper till. Allt blir mer och mer digitaliserat idag och man får hjälp via telefon, kort och terminaler. Samtidigt vill jag skapa en mötesplats för Malungsborna och vill att de ska komma hit, det gör jag genom att utveckla med restaurang med mera. Och vem vet, kanske ser utseendet på fastigheten lite roligare ut.
När det gäller centrum så hoppas jag att fler tar efter och hänger på när de ser hur jag satsar så att flera vågar utveckla i centrum i positiv anda.
Malung-Sälens kommun – det är en stor fråga och det är verkligen svårt att sia om vad som händer. Jag tror Sälen kommer att växa och jag hoppas att hela kommunen kan vara med i den utvecklingen på något vis. Vi måste tänka en helhet i kommunen – inte vi och de. Malung-Sälens kommun syns bra på kartan i och med alla sportsliga framgångar och stora event – vi finns ju!

Stafettpinnen har nu skickats vidare till Skinnargården i Malung.

Näringslivsenheten tackar Anders Kullander för en intressant och inspirerande företagsdialog och önskar honom lycka till med allt framöver!
Vill ni läsa mer om Hemköp så gå gärna in på deras facebooksida Hemköp Malunglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dalaridå
2017-03-16

Dalaridå i Malung var nästa företag som fick stafettpinnen. Näringslivsenheten har träffat syskonen Anders Claesson och Malin O´Connor som tillsammans driver verksamheten.

Dalaridå hittar man på Grönlandsvägen i Malung, alldeles intill Shell vid korsningen efter riksväg 66. Företaget startades år 1982 och drevs fram till årsskiftet 2003-2004 av andra ägare. Från och med januari 2004 tog Anders och Malin över företaget och har sedan dess drivit det.

När syskonparet tog över butiken skedde successivt en hel del förändringar, bland annat i inköpen, vilket också gjorde att deras kundgrupp föryngrades och därigenom ökade. Under år 2007-2008 gjordes en utbyggnad av fastigheten på över 30 kvm och det blev större utrymmen för både butik och lager.
Hos Malungsborna kallas Dalaridå för ”Lilla NK” vilket speglar det otroligt breda sortiment som finns i butiken. Anders berättar att de har över 25 000 olika artiklar och cirka 200 leverantörer som de samverkar med. I den välsorterade butiken finns flera olika avdelningar; husgeråd, heminredning, belysning, hemtextil och leksaker. Malin berättar att det är hon som ansvarar för de mesta inköpen och Anders specialitet är el- och belysningsavdelningen.

Totalt är de 3 heltidsanställda och 2 halvtidsanställda i företaget. De har även god hjälp av sina föräldrar som hjälper till med en hel del sysslor som bokföring, redovisning, inhopp i butiken med mera.
Kundkretsen kommer främst från Malung men finns även i ett stråk från Dala-Järna i söder och upp mot Sälen. Även kunder från norra Värmland kommer till dem.
Marknadsföringen sker främst i lokala annonsblad samt facebook och egen hemsida.

Det är intressant att prata med Anders och Malin och det märks att de har en bra sammanhållning. Vi blir ändå lite nyfikna på om det fungerar bra för syskonparet att driva verksamheten tillsammans och att de kan hålla den goda relationen vid liv. De skrattar och säger att visst händer det att de har olika åsikter och Malin säger med glimten i ögat ”visst har vi blivit osams ibland men nu var det länge sen så det kanske är dags Anders?” Näringslivsenheten tar det med ro eftersom vi tyder att den hederliga syskonkärleken binder dem samman på ett bra sätt.

Dalaridå fick stafettpinnen av Wasa Fjällgård och frågeställningen som följde med var:
Kommer ni att behålla samma koncept och kommer möjligtvis textilavdelningen att utvecklas?

Svar från Anders och Malin: Ja, samma koncept kommer att hållas. Vissa delar i textilen kan minskas och vissa kan ökas. Det är en avdelning som vi håller på att kika på så naturligtvis kommer vi att utveckla. Är det något som kunden önskar så kan vi ta hem varan med ganska kort leveranstid.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till Hemköp i Malung där vi har bokat in nästa träff.

Susanne (näringslivsutvecklare) och Vivi (affärsrådgivare) på Näringslivsenheten tackar Anders och Malin för en intressant företagsdialog och önskar en bra fortsättning!
Kika gärna in på Dalaridås hemsida dalarida.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Wasa Fjällgård
2017-03-13

Näringslivsenheten har nu besökt Wasa Fjällgård som finns etablerat i Sälens by. Vi träffade Marie Berggren som driver pensionatet tillsammans med sin man Stefan.
Marie berättar att de flyttade till Sälen från Strömstad år 2003 och har sedan dess blivit kvar och trivs väldigt bra. De flyttade till Sälen för att jobba hos Handlarn på Sälfjällstorget och planen var att de skulle vara där i en säsong. Men det blev tio säsonger. Efter dessa år fick de ett erbjudande att starta upp Restaurang Utsikten i Långflon och där var de under två år. Sommaren 2016 fick de sedan förfrågan om de ville starta upp något i den fastighet som de är idag, och det var begynnelsen till Wasa Fjällgård.

Det är en härlig genuin känsla i det hemtrevliga huset där verksamheten bedrivs. Marie berättar att restaurangen erbjuder både frukost, lunch samt a´ la carte och att de har fullständiga rättigheter. Boendet består av 6 rum, totalt 16 bäddar. De får bokningar då det ska hållas både kalas och bröllop samt att de själva anordnar olika temakvällar som exempelvis tacoafton och planksteksafton.
På vår fråga hur de marknadsför sig så är det främst på facebook, booking.com och via en egen hemsida. Marie berättar att de har fullt upp i verksamheten och att de är i behov av att anställa mer personal framöver.

Wasa Fjällgård fick stafettpinnen av Husdjursboden och frågeställningen som följde med var:
Vad är det som gör er restaurang unik, att den skiljer sig från mängden?

Svar från Marie: Dels är det maten i vår restaurang. Det är inget tillkrånglat, inget halvfabrikat. Beställer du en biff med pepparsås så får du en pepparsås lagad från grunden. Det är en robust och gedigen matlagning, den blir som ett hantverk för oss. Vi är också unika med den trevliga hemmakänslan här. En gång var det en gäst som frågade om man skulle ta av sig skorna innan man gick in. Men det behöver man inte (skratt). En annan gäst beskrev känslan av att komma till Wasa Fjällgård med ”det är som att komma hem till mormor när man kommer hit”.

Nu har stafettpinnen skickats vidare till Dalaridå dit nästa besök kommer att gå.

Susanne (näringslivsutvecklare) och Vivi (affärsrådgivare) på Näringslivsenheten tackar Marie för det varma mottagandet och för ett trevligt möte med en intressant dialog! Lycka till framöver!

Läs gärna mer om företaget på deras hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Husdjursboden i Sälen AB
2017-02-09

Husdjursboden i Sälen AB var det företag som var på tur för ett stafettpinnebesök. Näringslivsenheten har träffat Jenny Tedfelt som driver verksamheten.

Jenny berättar att i november är det 4 år sedan hon köpte rörelsen. Innan Jenny köpte den var det hennes mamma och syster som ägde företaget och totalt har rörelsen funnits i 12 år. Jenny berättar att hon alltid har funnits med och hjälpt till i företaget innan hon bestämde sig för att driva den själv, så hon har en väl inarbetad erfarenhet av verksamheten. Hon driver den på heltid och har även en extra personal anställd då hjälp behövs.

När vi kommer in i butiken, som är mycket välsorterad, så ser vi att där finns ett brett sortiment med det som husdjursägaren behöver. Sortimentet riktar sig till hund och katt samt smådjur, akvariefiskar och fågel. Det finns allt från foder, leksaker, reflexer, selar, koppel, västar, täcken till dragutrustning och jaktprodukter. Det erbjuds även tjänster som kloklippning, vägning av hund och rådgivning.

Kunderna kommer främst från Sälen men också från Rörbäcksnäs, Lima, Malung, Dala-Järna, Mora och Norge. Om man har långt att åka så finns möjligheten att beställa produkter från Husdjursboden så skickar Jenny dessa med posten.

Marknadsföringen görs främst via Facebook och Instagram. Det finns även en hemsida samt att hon ibland annonserar i en del lokala annonsblad.

På vår fråga om vilka framtidsplaner som finns så svarar Jenny: ”Jag vill alltid fortsätta att utveckla min rörelse och jag vill nå ut till flera. Jag skulle verkligen vilja att folk upptäcker att allt finns i butiken”. Många idéer finns hos Jenny om utveckling och det ska bli spännande att se vad som kan hända i framtiden.

Husdjursboden fick stafettpinnen av Skidmacken och frågeställningen som följde med var:

Hur ser du på framtiden med en butik i Sälens by?

Svar från Jenny: Jag ser ljust på framtiden. Jag tror att min butik är så pass unik så om man vill handla så hittar man mig. Det känns som att kunderna pratar gott om butiken vilket sprider sig och fler kommer hit. Det lever jag mest på – det goda ryktet. Visst hade jag önskat att butiken hade ett bättre läge men nu ligger den där den ligger så det är som det är. Jag har byggt upp ett förtroende för mina kunder vilket gör att de återkommer.

Jag tycker vi är väldigt starka här i norra änden av byn, vi är flera handlare som gör att folk kommer hit och vi är alla unika med vårt sortiment.

Nu har stafettpinnen skickats vidare till Wasa Fjällgård dit nästa besök kommer att gå.

Susanne och Vivi på Näringslivsenheten tackar Jenny för ett intressant möte med en spännande företagsdialog och vi önskar fortsatt Lycka till i framtiden! Vill ni veta mer om Husdjursboden kan ni besöka hemsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

_____________________________________________________________________________

Skidmacken i Sälen AB
2017-01-12

Nu har Näringslivsenhetens affärsrådgivare och näringslivsutvecklare varit på årets första stafettpinnebesök. Det var Mikael ”Micke” Palm som driver Skidmacken, belägen i Transtrand som fick besök. Micke berättar att han startade företaget år 2009, då tillsammans med en samverkanspartner. De drev rörelsen tillsammans i två år innan Micke själv tog över och fortsatte på egen hand.

Precis som företagets namn Skidmacken indikerar så finns där både skidor och bensinmack. Micke berättar att han sköter om automatstationen som är belägen där och att han har ett serviceavtal med Cirkel K som är huvudman. I anslutning till bensinmacken finns lokalen där Micke driver sin verksamhet och där bland annat skiduthyrningen finns. Verksamhetens grund från början har varit alpin skiduthyrning men i takt med de år som han drivit rörelsen så har han också utvecklat den för att ha fler ”ben att stå på”.

Sommaren 2013 öppnade han Sälenakvariet, en utställning med fler akvarium innehållande de fiskar som finns i Västerdalälvens vattenmiljöer samt att där också finns en nordisk vildmarksutställning som visar den fauna som finns i vår omgivning.

Skiduthyrningen är endast öppen vintersäsongen och Sälenakvariet är öppet under sommarsäsongen. År 2014 utökande Micke sommarsäsongen med cykeluthyrning då cykel har blivit ett stort uppsving inom sommarturismen i vår kommun.

Micke berättar att han år 2014 gjorde ytterligare en utveckling av företaget då han tillsammans med Sälens Kanotcentral AB blev delägare i företaget Skidservice i Sälen AB. Från början drevs det helt som en webbshop men i december år 2016 utökade de med en längdbutik i Sälens by. Där finns försäljning av all utrustning inom längdskidåkning samt skidservice.

På vår fråga hur han marknadsför sig så svarar han att det sköts mest över internet; google, facebook, instagram och hemsida. De flesta kunderna förbokar utrustningen via internet samt att det dyker upp vissa drop in-kunder. Han berättar också att han har speciella uthyrningserbjudanden till invånarna som bor i Malung-Sälens kommun då de kan hyra alpin utrustning per säsong till ett förmånligt pris.

Att Micke har många järn i elden går absolut inte att ta miste på. Efter hand som vi samtalar får vi veta mer och mer om hans breda entreprenörskap. Vi får också veta att han ”vid sidan om” har en enskild firma, Sälen Natur & Kultur. Där finns ett litet jordbruk med får samt en liten hundkennel. Han är uppfödare av hundar och har själv ett gediget intresse inom jakt och friluftsliv. Här har han även tagit fram en egen naturprodukt, en salva för hundens tassar. Produkten säljs i dagsläget lokalt i butiker i Sälen.

På vår fråga om framtidstankarna så ser han lite klurig ut och säger att det finns grejer på gång men att det inte är något klart ännu. Så vi får hålla ögonen öppna och se vad som mer kan hända framöver.

Skidmacken fick stafettpinnen av Brändholms Återvinning och frågeställningen som följde med var: Hur ser du på framtiden?

Svar från Micke: Intressant fråga, det är lite både och…. Dilemmat för mig som småföretagare är infrastrukturen. Framtiden med att driva en butik är att både ha en webbutik och en fysisk butik. Men här i vårt område finns för oss småföretagare ingen service för frakter (ex. företags- och varubrev) utan detta måste lämnas in i Malung eller i Mora. Detsamma gäller för bussgods. Ska det finnas förutsättningar att driva företag på landsbygden måste det finnas service, annars blir det ohanterligt.

Nu har stafettpinnen skickats vidare till Husdjursboden i Sälen dit nästa besök kommer att gå.

Vi tackar Micke för ett intressant besök med en bra företagsdialog och vi önskar fortsatt Lycka till med verksamheten! Vill ni veta mer om den kan ni besöka deras hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-05-29 av