Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Dessa företag har haft stafettpinnen år 2016

Brändholms Återvinning AB
2016-12-06

Näringslivsenheten har nu varit i Sälen och hälsat på hos Brändholms Återvinning AB där vi träffade Sune Brändholm och hans fru Lena. Det är Sune som driver företaget tillsammans med sin bror Mikael. Det är en anrik verksamhet som startade redan år 1965 av brödernas far Åke som drev rörelsen fram till slutet av 1980-talet då Sune och Mikael tog över. Lena jobbar helt på den administrativa sidan.

Lena och Sune berättar att de idag är totalt 4 stycken anställda i företaget och att de har 3 lastbilar. Tjänster som de utför är hämtning av verksamhetsavfall samt bygg- och renoveringsavfall. Deras kundområde sträcker sig från Yttermalung i södra delen av kommunen till Rörbäcksnäs och Sörsjön i den norra delen och det är allt från industrier och olika byggarbetsplatser till privatpersoner som beställer hämtningar vid renoveringar och gårdsstädningar. Deras uppdrag sträcker sig över hela året. De hyr även ut containrar som man får ha uppställd på sitt industriområde eller hemma på gården under önskad tid.

När vi pratar med Lena och Sune så förstår vi att de är mycket måna om att ha en bra service ut till sina kunder och deras ledord är just att det ska vara snabb och bra service. De säger ”vi kör dit kunden vill – vi kan röra oss i hela Sverige”.

På vår fråga hur de marknadsför sig så får vi veta att de har en hemsida samt att de ibland annonserar i lokala annonsblad. Men de fokuserar mest på att ha en så bra service som möjligt vilket sprider sig till kunderna och är den bästa marknadsföringen.

Brändholms Återvinning fick stafettpinnen av Gudmundssons Kross & Åkeri och frågeställningen som följde med var: Hur ser ni på de framtida utmaningarna?

Svar från Sune och Lena: Vi ser positivt på det. Vi har anpassat oss för eventuella framtida etableringar och byggnationer som är på gång. Anpassningen har skett genom att vi har byggt en ny omlastningsstation som är stor och vi har bra plats där. Vi har också modern utrustning och har investerat i lastbilar med högsta miljöcertifiering.

Nu har stafettpinnen skickats vidare till Skidmacken där vi kommer att göra ett besök nästa gång.

Vill ni veta mer om Brändholms Återvinning kan ni besöka deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringslivsenheten tackar Sune och Lena för ett bra besök med intressant företagsdialog! Vi önskar Lycka till framöver!

På bild: Sune och Lena Brändholm.

_____________________________________________________________________________

Gudmundssons Kross & Åkeri AB
2016-11-07

Näringslivsenheten har gjort nästa stafettpinnebesök och det gick till Gudmundssons Kross & Åkeri i Sälen. Vi träffade Lars Gudmundsson som äger och driver företaget tillsammans med sina två bröder Erik och Olov. Det är ett familjeföretag som startades redan på 1920-talet av deras farfars far. År 1959 tog brödernas far över företaget och ägde det fram till slutet på 1980-talet då Lars, Erik och Olov tog över. Både deras far och mor finns fortfarande med i rörelsen, fadern som VD och modern på kontoret.

I verksamheten finns 12 helårsanställda samt att de tar in extra personal på f-skattesedel. Maskinparken består både av lastmaskiner, grävmaskiner, krossverk och lastbilar och totalt är det ca 25 enheter. Företaget har bra och funktionella lokaler med garage, verkstad, kontor och ett samlingsrum för de som jobbar hos dem.

Företagets affärsidé är att producera och leverera grus och berg till byggnationer. De levererar jord, grus och bergprodukter som de själva krossar och de har både egen stationär täkt samt ett antal mobila täkter. Deras arbetsfält är ett ganska lokalt område och sträcker sig mellan Tandö och Sörsjön. Lars berättar att jobbet med krossning är väldigt säsongsrelaterat eftersom det är svårt att krossa när det är kallt. Så när vintersäsongen kommer är de flesta arbeten snöskottning och plogning och arbetsområdet är då uppe på fjället.

När vi pratar med Lars blir vi imponerade över att de är tre stycken bröder som är delägare i företaget och vi frågar om det går bra att jobba så tätt ihop. Lars svar kommer snabbt och han säger att om de inte hade varit alla tre så hade det inte gått. De fungerar väldigt bra ihop och de är tre arbetsledare med olika styrkor i bagaget. Vår tolkning är att bröderna kompletterar varandra på ett bra sätt i rörelsen.

Lars berättar vidare att det här året har varit ett bra år med mycket jobb och det är många projekt på gång. Han har en bra personalstab och det är han glad för eftersom han också säger att det är svårt att få tag på personal. Han berömmer utbildningen som finns på Älvdalens utbildningscentrum och säger att han anställt flera som gått gymnasiet där. Han behöver ändå utöka och är nu i behov av en kontorspersonal inom ekonomi som kommer att ha sin arbetsplats permanent i företagets lokaler.

Gudmundssons Kross & Åkeri fick stafettpinnen av Ericson i Lima AB och frågeställningen som följde med var: Hur mycket skulle regeringens förslag på kilometerskatt påverka er verksamhet?

Svar från Lars: Det skulle inte påverka så mycket eftersom vi inte har så långa transportavstånd. De lokala turerna är sträckor på ca 4000 mil/år och lastbil så därför skulle det inte ha så stor påverkan för oss.

Nu har stafettpinnen skickats vidare till Brändholms Återvinning i Sälen dit nästa besök kommer att gå.

Vill ni veta mer om Gudmundssons Kross & Åkeri så kika in på deras facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Susanne och Vivi på Näringslivsenheten tackar Lars för ett intressant möte och för turen upp till täkten för visning av krossningen. Tack och fortsatt lycka till i verksamheten!

På bild: Andreas Östensson, Lucas Gudmundsson och Lars Gudmundsson.

_____________________________________________________________________________

Ericson i Lima AB
2016-10-21

Denna gång gick stafettpinnebesöket till företaget Ericson i Lima AB och Näringslivsenheten träffade Daniel Bröyt som idag driver företaget. När vi träffar Daniel är han på jobb på Högfjället i Sälen men verksamheten utgår från Lima där han har sitt kontor.

Daniel driver verksamheten i tredje generation och det var hans farfar Per Eriksson som startade år 1956. Per köpte då sin första grävmaskin och startade upp en enskild firma. År 1979 övertog Daniels far Olle Eriksson och bildade då ett aktiebolag och fram till i mitten av 80-talet var de enmaskinsägare men nu gjordes investeringar i flera grävmaskiner.

Daniel tog studenten från fordonsprogrammet i Vansbro år 1994 och började därefter arbeta åt sin far. De var då fyra anställda och det fanns 3 maskiner i verksamheten och arbetena var mest säsongsjobb inom barmarksarbeten. Daniel arbetade själv som maskinförare fram till mitten av 2000-talet då han gick över till arbetsledare. Verksamheten hade nu utvecklats och de hade ett tiotal anställda.

År 2011 övertog Daniel företaget och har sedan dess ägt och drivit det i egen regi. Antalet anställda har ökat och det är nu ett 25-tal personal i rörelsen samt att de har 9 grävmaskiner, 3 hjullastare och 3 bandschaktare.

Arbeten som de utför är allt inom mark- och anläggningsarbeten, från VA-projekt (vatten/avlopp) till vägar och husgrunder. Daniel berättar att de arbetar med hela kedjan från början till slut – från grävning till ett färdigt och snyggt resultat. De har ett stort geografiskt arbetsområde och deras maskiner finns i dag från Timrå i norr till Hedemora i söder.

Exempel på jobb som de utfört är IKEA-bygget i Västerås samt etablering av snö-/ kanonsystem och ny belysning inför SM-veckan i Ånnaboda. Ett av de största projekten som de haft var på uppdrag i Falun och då med bland annat hoppbackarna vid Lugnet.

När vi träffar Daniel uppe vid Högfjällsutsikten berättar han att de har exploaterat hela området där som omfattar 27 tomter och de arbetar med allt från grunden med tomtplaneringar till att husen skall byggas. På vår fråga hur han ser på framtiden så hoppas han att jobben ska fortsätta som nu och att uppdrag fortsätter inkomma och han berättar att ungefär hälften av de jobb han har idag är inom LOU (lagen om offentlig upphandling). Han tycker att vi har en intressant tid framför oss i vår region och han följer och har koll på utvecklingen och vad som händer.

Ericson i Lima AB fick stafettpinnen av LimaJohan AB och frågeställningen som följde med var: Hur ser du att personalbristen skulle kunna lösas framöver?

Svar från Daniel: Det är ett ständigt dilemma att få tag i året runt sysselsättning. Dilemmat häromkring är att jobben är så säsongsbetonade. En tanke är att de olika säsongsinriktade jobben kanske kunde haka i varandra för att få till året runt anställningar men samtidigt tror jag att det är svårt. En positiv utveckling är att det har gjorts en uppryckning på utbildningar inom området maskinförare och för att nämna några så har branschorganisationen ME startat utbildningar på några orter i landet samt att man vid Älvdalens utbildningscentrum har utvecklat.

Daniel berättar också att han är i behov av både grävmaskinister, anläggningsarbetare och platschef/arbetsledare. Så är man nyfiken och intresserad kan det vara en idé att ta en kontakt med honom.

Nu har stafettpinnen skickats vidare till Gudmundssons Kross & Åkeri i Sälen dit nästa besök kommer att gå.

Vill ni veta mer om Ericson i Lima AB så kika in på hemsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi tackar Daniel för en bra företagsdialog och önskar fortsatt lycka till framöver!

_____________________________________________________________________________

LimaJohan AB
2016-09-15

Näringslivsenheten har gjort besök hos Johan Eriksson som driver företaget LimaJohan AB. Johan har sitt kontor i Lima Besparingsskogs lokaler i Kyrkbyn men för det mesta är han ute på olika arbetsplatser på uppdrag.

Johan är mättekniker och arbetar med all slags mätarbeten inför och under byggnationer och projekteringar. Han gör även mängdberäkningar vid olika byggen/projekt och hjälper till med bland annat ritningsläsningar samt bygglovsritningar. Han berättar att han är den ende fristående mättekniker som finns i Malung-Sälens kommun.

LimaJohan AB startades år 2011 och innan dess var han anställd i företaget Ericson i Lima AB (EiLAB ) som grävmaskinist. Från gymnasietiden är han utbildad maskinförare och har under många år arbetat inom det yrket. Tyvärr höll inte kroppen för att sitta i grävmaskinen längre och det var då som han bestämde sig för att starta eget. Att det nya yrkesvalet blev inom mätteknik var inte så konstigt. Som maskinförare får man förhålla sig till var man ska gräva utifrån det som blivit mätt och Johan hade redan där kommit i kontakt och fått viss insikt i mätarbetet. Han bestämde sig för att satsa på yrket som mättekniker och gick in för att lära sig mätverktygen. Han har kompletterat med en del kurser men är också självlärd. Utvecklingen går fort framåt i branschen och han berättar att han lär sig hela tiden när han utför sina jobb.

Johan säger; ”Att ha en grund och erfarenhet som grävmaskinist är mycket bra om man ska jobba som mättekniker, man har då en förmåga att se hur mätningarna ska göras. Man kan säga att jag är en mix av praktiker och teoretiker”. 

Det första mätuppdrag han var inblandad i var på Erikslund i Västerås där IKEA skulle byggas. Han var då anställd i företaget EiLAB. Vidare har han haft arbeten då hoppbackarna i Falun byggdes samt mätuppdrag i Norge. Flera jobb är i Sälen där han gör mätarbeten då fritidshus byggs på fjället och Johan berättar att han har bra samverkan med de lokala markentreprenörerna. Det största jobbet han har haft hittills och som är pågående just nu är på Kläppen där de bygger gondolbana. Johan berättar att han har projekterat hela gondolbanan och han tycker att det är ett jättespännande projekt. Gondolbygget ska stå klart till december och på vår fundering över vilket jobb som kommer därefter så får vi reda på att han har fått nya uppdrag i vinter. Han ska vara instruktör i ritningsläsning och i gps/maskinstyrning på gymnasiet vid Älvdalens utbildningscentrum.

LimaJohan AB fick stafettpinnen av U:S Gräv & Alltjänst AB och frågeställningen som följde med var: Ska du utveckla eller öka på personaluthyrningen?

Svar från Johan: ”Ja, just ja, det var en till grej som vi inte hunnit prata om än. Det är så att jag har en kille anställd som kör lastmaskin i Stockholm och han hyrs ut på uppdrag till andra företag.  Så svaret på frågan är att om rätt person vill jobba hos mig så skulle jag kunna utveckla den delen. Det är inget jag jobbar aktivt för just nu men skulle en intressant person dyka upp så är jag intresserad. Jag ser behovet hos många företag som behöver få in folk på olika jobb men som kanske inte vill anställa utan ser som en lösning att hyra in personal.

Nu har stafettpinnen skickats vidare till företaget Ericson i Lima AB dit nästa besök kommer att gå.

Näringslivsenheten tackar Johan för en bra träff och en intressant företagsdialog.

Vi önskar Lycka till med kommande uppdrag!

_____________________________________________________________________________

U:S Gräv & Alltjänst AB
2016-09-09

Det var full fart på byggarbetsplatsen vid Statoil i Lindvallen Sälen då Näringslivsenheten gjorde nästa stafettpinnebesök. Stafettpinnen hade hamnat hos U:S Gräv & Alltjänst AB som var där och utförde grävarbete. Vi träffade Ulf Matsson som driver företaget sedan mitten av 90-talet.

Innan Ulf startade sitt egna företag jobbade han som anställd vid Gatu och Väg i Malung men i samband med att den rörelsen blev uppköpta så erbjöds Ulf att köpa en av deras maskiner. Det blev Ulfs start som egen företagare.

U:S Gräv & Alltjänst AB omfattar inte enbart grävning utan Ulf driver även taxiverksamhet och de olika verksamheterna är säsongsrelaterade. Han har i dagsläget 4 grävmaskiner och i sommar har det varit 8 anställda på grävverksamheten. På vintern har han 8 taxibilar i gång.

På vår fråga vad för olika jobb de utför i grävverksamheten så svarar Ulf; ”Allting från att flytta en sten på tomten till kompletta grunder – allt vad folk vill ha hjälp med.”  Han berättar att de gör grunder, betongplattor och markarbeten till både privatpersoner och till företag. De är bra på att se helheten när de fått ett uppdrag och ger råd och lösningar till kunden för att kunna erbjuda en helhetslösning. Det som de inte har möjlighet att fixa på egen hand löser de genom att de samverkar med andra lokala aktörer som de lejer in på jobben.

Att det är fullt upp för Ulf råder det ingen tvekan om. Han berättar att han egentligen skulle behöva en till personal som grävmaskinist men att det är svårt att få tag på dessa. Han skulle vara i behov av att anställa en fullt utbildad grävmaskinist som är klar för att sätta sig i en maskin och kunna utföra grävjobb. Vidare utvecklingstankar är att på sikt bygga ett eget garage där maskinerna samt bilarna kan ställas upp och där de kan utföra service och underhållning på fordonen.

Sist, men absolut inte minst, så berättar Ulf att hans fru Carina också är anställd i företaget. Det är hon som sköter bokföringen i firman samt att hon erbjuder och sköter bokföringstjänster på uppdrag till andra företagare.

U:S Gräv & Alltjänst AB fick stafettpinnen av Rörinstallationer Jerker Larsson och frågeställningen som följde med var: Dina investeringar av nya maskiner, beror det på att de gamla ska bytas ut eller något annat utvecklingstänk i verksamheten? 

Svar från Ulf: Att det blev en nyinvestering nu beror på att en annan maskin blev betald så då hade jag möjlighet att köpa in en större maskin för att kunna ta på mig lite större jobb. Så det är ju en form av utveckling. Det resulterade även i att det blev någon till anställd.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till LimaJohan AB dit nästa besök kommer att gå.

Vi tackar Ulf för en intressant företagsdialog!

Vill ni läsa mer om företaget så kan ni gärna besöka deras facebooksida U:S Gräv & Alltjänst AB Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Rörinstallationer Jerker Larsson
2016-08-26

Nu har Näringslivsenheten kommit igång med höstens stafettpinnebesök och det första gick till Rörinstallationer Jerker Larsson i Transtrand. Vi träffar Jerker ute på en arbetsplats på Lindvallen i Sälen där han för dagen håller på med ett VVS-arbete i ett nybygge.

Jerker driver en enskild firma och har haft företaget i 16 år. Det var inte solklart från början att Jerker skulle bli egen företagare inom VVS-branschen. Efter grundskolan sökte han in på fordonsprogrammet. Mest kanske för att flera av hans kompisar valde det men också för att han gillade att arbeta med händerna och att hålla på med mekanik och skruva ihop saker och ting. Fast egentligen så var inte fordonsprogrammet det rätta för honom så efter 1 år på gymnasiet valde han att hoppa av. Efter det fick han lite olika arbeten och så blev det lumpen. Under tiden kom han i kontakt med en kompis pappa som jobbade som rörmokare – det var där intresset för yrket började växa fram. Han fick också vetskap om att det skulle starta en VVS-utbildning i Mora vilket gjorde honom nyfiken. Han sökte utbildningen och gick den.

Det märks att Jerker gillar sitt jobb och han berättar att de flesta uppdragen är i Sälen. Han har ett brett lokalt nätverk och får sina arbeten av olika lokala företagare men också av privata kunder.

Tjänster som han utför är, som Jerker säger; ”Allt från den lilla kranen till färdiga hus”. Han utför det mesta inom värme, vatten och sanitet. Vår fråga hur han marknadsför sig så säger han; ”Jag gör ingen marknadsföring alls. Men för 7 -8 år sedan så gick jag i alla fall med i telefonkatalogen – eller Eniro kanske det heter. Någon marknadsföring har inte behövts då jag får mina jobb via kontakter”.

Jerker är ensam i sitt företag och på vår fundering om han kan tänka sig att anställa så tvekar han lite. Däremot så skulle han tycka det vore kul att ta emot en ungdom som lärling och att få forma denne till en bra hantverkare. Men det viktigaste av allt är då att det är en ungdom som har ett stort eget engagemang, drivkraft och vilja att lära sig. Finns den ungdomen, med en egen ”motor”, så finns intresset hos Jerker.

Rörinstallationer Jerker Larsson fick stafettpinnen av Fjällform AB och frågeställningen som följde med var: Varför blev det just en rörfirma, den nischen, vad är bakgrunden till det?

Svar från Jerker: Det var en kompis pappa, som var rörmokare, som påverkade mig. Jag fick följa med honom ut på jobb uppe på fjället för att se hur yrket fungerade. Jag var med honom några veckor där. Då kände jag direkt att det här vill jag. Jag blev imponerad av honom som arbetsmänniska. Det var efter det här som jag bestämde mig för att gå VVS-utbildningen i Mora.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till U:S Gräv & Alltjänst AB.

Näringslivsenheten tackar Jerker för en intressant företagsdialog och önskar fortsatt lycka till framöver!

_____________________________________________________________________________

Fjällform AB
2016-06-14

Stafettpinnen gick vidare till Janne Lindell som driver företaget Fjällform AB i Lima. Näringslivsenheten träffar Janne hemma i bostaden i Norra Heden där han inrett ett kontor och där han utgår ifrån med sin verksamhet. Tjänsterna han utför är att rita och formge hus samt att han gör en del inredningsbeskrivningar vid husbyggen och är behjälplig med att räkna ut hållfastighet och energiberäkningar. Då Janne även är certifierad kontrollansvarig så utför han också sådana tjänster.

Janne har en utbildningsbakgrund inom maskinteknik och vidare till ingenjör inom konstruktion, produktion och metallurgi. Han flyttade med sin familj till Lima år 2001 men kommer från början från Västmanland. Innan flytten till Dalarna bodde och arbetade han i Värmland inom både bil- och fartygsbranschen. Han arbetade bland annat som konstruktör hos både Volvo och Kamewa (som senare blev Rolls-Royce) och ritade inredningsdetaljer till kupéer, ritade vattenjetaggregat till olika färjor, fartyg och lyxyatcher. Efter flytten till Lima fortsatte han att arbeta i Värmland och pendlade under 2 – 3 år till Kristinehamn. År 2002 bildade han sitt eget bolag Fjällform, till en början som enskild firma innan han ombildade verksamheten till ett aktiebolag. 

Janne berättar att idag är det mest lokala företag från bygden samt PEAB Sälen/Mora som är hans kunder och att han just nu jobbar mycket med timmerhus. Han tycker att han har en god kontakt med de lokala företagen och han framhåller vilka fantastiskt duktiga hantverkare vi har i vår kommun. Han tycker det är kul att få vara behjälplig i deras projekt. På vår fråga hur han marknadsför sig så svarar han att han inte haft tid att göra det. Han får jobb dels genom att kunderna pratar med varandra eller att de sett något hus som han har ritat samt att företagen tipsar kunderna om att ta kontakt med Fjällform. Under vårt samtal förstår vi att han har en hel del uppdrag, både stora som små.

Fjällform AB fick stafettpinnen av Bygärde Bygg AB och frågeställningen som följde med var: Vad var det som gjorde att du valde att flytta just till Lima?

Svar från Janne: Egentligen var det vår livsstil som gjorde att det passade oss så bra att bo här. Nära till naturen, tillgången till snö och också att få vara lite för sig själv.

Det märks att Janne trivs med sin tillvaro och platsen som han bor på. Det förstår vi. Platsen är fantastisk fin och naturen omger hela hans gård. Han berättar att han haft besök av både rådjur, älgar och lodjur utanför fönstret. Innan vi åker därifrån sveper han ut med armarna över gården och tillägger – ”På vintern är det bara att sätta på sig skidorna och åka iväg”.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till Rörinstallationer Jerker Larsson och han kommer att få besök av oss efter semestern.

Näringslivsenheten tackar Janne på Fjällform AB för en intressant företagsdialog och önskar fortsatt Lycka till framöver!

Vill ni veta mer om företaget kan ni besöka hemsidan: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Bygärde Bygg
2016-06-10

Nu har Näringslivsenheten varit ute på nästa stafettpinnebesök. Vi träffade denna gång Torbjörn Kristiansson som driver företaget Bygärde Bygg AB i Lima. Företaget startades år 1996 som en enskild firma men år 2004 ombildades rörelsen till ett aktiebolag. Torbjörn berättar att han efter grundskolan påbörjade byggutbildningen på gymnasiet men hoppade av efter ca ett år då han började arbeta istället. Detta var i början av 80-talet och han jobbade under åren åt flera olika företag innan han sedan startade sin egen verksamhet.

I dag har verksamheten ytterligare två fasta heltidsanställda och de tar även in extra personal vid behov. De utför det mesta inom husbyggnationer; snickrar hus från början till slut, renoverar befintliga hus och gör även inredningar.

På vår fråga hur de marknadsför sig så får vi till svar att de inte gör någon speciell marknadsföring. De har alltid haft bra med jobb och oftast är de uppbokade med arbete under ett år fram i tiden. Det vanligaste är att jobben kommer in via den kundkrets som de tidigare gjort arbeten åt och som pratar gott om företaget till andra, genom det så får de uppdrag via den så kallade ”mun till mun-metoden”. De tar oftast på sig större uppdrag som varar över hela säsongen för att få en stabilitet i verksamheten. På vår fråga om de samverkar med andra lokala företagare så är svaret att det gör de. Det mesta materialet till husbyggnationerna kommer från Bygg & Järn i Sälen men en del tillverkar de även i egen regi.

Torbjörn tycker det är viktigt att det lokala företagandet fungerar men just nu är han upprörd och vill framföra; ”Jag är missnöjd med kommunens agerande då det gäller försäljning av kommunens tomter. Det drabbar oss lokala företagare på det viset att när vi får en kund som vill bygga så finns inga lediga tomter som vi kan hänvisa till och då får vi heller inga byggnationer”.

Bygärde Bygg AB fick stafettpinnen av Lima Bilfrakt AB och frågeställningen som följde med var: Vad är det som är drivande i ditt företagande – är det ditt intresse för yrket eller är det rent affärsmässigt?

Svar från Torbjörn: Det är nog en kombination men nog är det intresset för yrket som är drivkraften. Det är en livsstil. Vi skulle kunna bli större och anställa fler men jag vill ha det på den här nivån så vi på ett gott sätt kan utföra de byggen som kunden verkligen vill ha. Det kan vara speciella byggen som kunden beställer och det är viktigt att förstå vad kundens önskemål är och verkligen få till byggnationerna enligt deras önskan.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till Fjällform AB i Lima dit nästa besök kommer att gå.

Näringslivsenheten tackar Torbjörn för att vi fick komma på ett besök och för en intressant dialog! Lycka till framöver!

På bilden ser vi Torbjörn Kristinasson och Johan Limberg (i korgen).

Hemsida: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Lima Bilfrakt
2016-05-31

Idag har Näringslivsenheten besökt Jocke Renhall som driver företaget Lima Bilfrakt AB. Vi träffar Jocke hemma på gården i Lima där han har inrett ett fint litet timmerhus för sitt kontor.  Han berättar att företaget startades år 2005 och under vårt besök får vi insikt i att det under dessa år har det skett en stor utveckling i verksamheten. Vi förstår också att det inte är så konstigt att det för honom blev jobb just inom åkeribranschen då han berättar att han varit i kontakt med lastbilar sedan unga år. Under senare delen av grundskolan fick han hjälpa till att packa bröd i Renhalls bageri och han fick även vara med på utkörning av brödleveranserna. Han fick också följa med sin morbror, som var lastbilschaufför, på långresor till Göteborg vilket han tyckte var riktigt spännande. När han själv sedan gått ut skolan blev hans första jobb hos Skog och Åkeri, Lima där de körde lastbil med husleveranser ner till Tyskland. Chaufförsyrket fortsatte därefter hos Per-Erik ”Peke” Johanssons Åkeri i Lima där han jobbade i ca 10 år. Han gjorde sedan en avstickare som lastbilschaufför till företaget Larsson Hus i Lima för att sedan igen återvända till ”Peke” och det var här som starten blev för det egna företaget då han köpte en lastbil av honom. 

Idag har Lima Bilfrakt 15 helårsanställda på heltid och rörelsen innehar 7 lastbilar. De största transporterna, som till stor del består av sågat virke, brädor, tidningspapper/råmaterial till lösullsisolering med mera går till Småland, Norrköping vidare upp till Älvdalen och en del i Norrland. Han samverkar även med flera åkeriföretag i Norge och har en hel del transporter där. Idag hinner han inte köra så mycket själv utan hans dagliga arbete består av att planera och organisera verksamheten så att körningarna blir så effektiva som möjligt. Jocke berättar att han äger en uppställningsplats för sina lastbilar vid Bu industriområde men det är egentligen inte så ofta som bilarna behöver står där då de för det mesta är ute och rullar. 

Lima Bilfrakt AB fick stafettpinnen av Lima Entreprenadservice AB och frågeställningen som följde med var: Vad har du för framtidsplaner och har du funderingar på att expandera?

Efter att vi ställt frågan ser han en aning pillimarisk ut och hans svar blir: När det gäller att expandera så är jag just nu mitt i en expansion då jag under de senaste två åren har investerat i fyra nya ekipage. I mina framtidsplaner så finns i mitt huvud hela tiden ett driv och ett utvecklingstänk och det är nödvändigt för att komma framåt och för att utvecklas.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till Bygärde Bygg i Lima och nästa gång kommer besöket att gå dit.

Tack Jocke för ett gott mottagande och för en intressant dialog om verksamheten. Näringslivsenheten önskar fortsatt Lycka till i företagandet och utvecklingen framöver!

_____________________________________________________________________________

Lima Entreprenadservice AB
2016-05-20

Näringslivsenheten har idag besökt nästa stafettpinneföretag som var Lima Entreprenadservice AB. Vi träffar Fredrik Olsson som är ensam ägare till företaget sedan år 2004. Från början var det Fredriks far Leif Olsson som startade rörelsen år 1992 och då som enskild firma. Firman ombildades till aktiebolag år 2002. Fredrik berättar att han jobbat i företaget sedan han gick ut grundskolan så han har en lång erfarenhet av verksamheten.

Företaget erbjuder grävningsarbeten och när vi träffar Fredrik är han ute och gör ett förberedande arbete för fiber. Vi träffar honom tillsammans med två andra aktörer som han samverkar med i uppdraget och dessa killar finns på plats från Malungs Elnät och Skarptegen Entreprenad. De håller på att plöja kabel för hög- och lågspänning som ska ersätta luftledningarna samt att de gräver för fiberslang. Förutom kabel- och fiberarbete så utför Lima Entreprenadservice AB även röjning av vägkanter och gräver grunder till byggarbeten. Vintertid arbetar de mest med snöröjning i Sälenfjällen samt att han har hand om ett 20-tal stugor/hyresrätter där han utför hustillsyn åt stugägarna. Hustillsynen kan innefatta allt inom vaktmästeritjänster och hantverkarservice. Behövs något specifikt jobb i någon av stugorna är Fredrik den som ordnar kontakten mellan lokala hantverkare som kan hjälpa till med de tjänster som behövs.

Fredrik är ensam anställd i företaget och han har två stycken traktorgrävare som han utför sina jobb med. Under sommaren hyr han in en till två man som har egna f-skattesedlar. Han berättar att han skulle kunna tänka sig att anställa någon om han hittade den rätte. Han tycker det är svårt att få tag på bra chaufförer och som är beredda att kunna jobba under de förutsättningar som verksamheten är i behov av.  Fredrik säger att ”bra maskiner finns, det är inget svårt att hitta sådana – men det svåra är att hitta bra chaufförer”.

Lima Entreprenadservice AB fick stafettpinnen av RE Lindbergs Gräv AB och frågeställningen som följde med var: Hur ser sommaren ut med jobb och har du tänkt utöka i och med att du har investerat i en traktorgrävare?

Svar från Fredrik: Sommaren ser bra ut. Tyvärr är det inte sådan framförhållning på jobben i den här branschen så det är svårt att planera, det är svårt att veta vad som ska komma.

Jag har investerat i en till grävare men planen är att jag ska sälja en av de som jag har nu så tanken är att jag fortfarande ska ha två maskiner. Om det inte skulle vara så att jag hittar en bra chaufför, vem vet – då kanske jag kan utöka.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till Lima Bilfrakt och nästa besök kommer att gå till dem.

Näringslivsenheten tackar Fredrik för en intressant företagsdialog och det var spännande att prata kring olika utvecklingstankar. Vi önskar fortsatt lycka till med företagandet!

På bilden ser vi vid traktorn Fredrik Olsson (Lima Entreprenadservice AB) och i diket Nicklas Fyhr (Malungs Elnät) och Mikael Pettersson (Skarptegen Entreprenad).

_____________________________________________________________________________

RE Lindbergs Gräv AB
2016-05-18

Idag träffade Näringslivsenheten Edvard Lindberg som tillsammans med sin far Rolf driver företaget RE Lindbergs Gräv AB. Företagets säte är i Lima och startades av fadern Rolf år 1978. Fram till år 2006 drevs verksamheten som enskild firma men under detta år ombildades rörelsen till ett aktiebolag och Edvard blev delägare i företaget. Edvard tog studenten från sin skogliga gymnasieutbildning i Älvdalen år 2005 och jobbade som anställd i ett år hos sin far innan han bestämde sig för att själv kliva in som egen företagare.

Vi träffar Edvard ute på en arbetsplats där han just nu håller på att gräva en villagrund. Det är flera killar på plats som jobbar med projektet och Edvard berättar att han hyr in personal i de arbeten som han behöver hjälp med. I dagsläget har han ingen egen anställd utan samverkar med andra egna företagare som han istället kan hyra in.

I företagets maskinpark finns 4 grävmaskiner, 1 lastmaskin, 2 trailerbilar och 2 skogsmaskiner. På vår fråga vilka jobb som kan erbjudas svarar Edvard;  -”Vi kan göra allt som man kan göra med en grävskopa”.  Mer specificerat är det markjobb, grävning, ledningsschakter, vatten/avlopp, elkabelgrävning, villagrunder, nergrävning av jordvärme med mera. Edvard berättar vidare verksamheten även är certifierad för små enskilda avlopp.

De känner av en ökning av jobb inför denna sommar i jämförelse med förra årets sommar. Kunderna finns främst inom Malung-Sälens kommun och deras största kund är Lima Besparing samt Kläppen. På frågan om hur de marknadsför sig får vi svaret att de inte har någon annan marknadsföring än de jobb som de utför och att de är noga med att jobben alltid ska bli bra. Den bästa marknadsföringen är kunderna som pratar sinsemellan varandra. 

RE Lindbergs Gräv AB fick stafettpinnen av Fjällbetong AB och frågeställningen som följde med var: Hur ser dina planer ut för expansion och investeringar för framtiden?

Svar från Edvard: Jag tror att vi kommer att ligga på ungefär samma nivå som vi ligger på nu. Det är svårt att expandera mer eftersom det är svårt att få tag på bra yrkeskunnig personal. När det gäller investeringar så byter vi ut våra maskiner efterhand som de blir slitna.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till Lima Entreprenadservice AB och ett besök är inbokat hos dem.

Näringslivsenhetens affärsrådgivare och näringslivsutvecklare tackar för en intressant företagsdialog och önskar fortsatt lycka till framöver!

_____________________________________________________________________________

Fjällbetong AB
2016-05-02

Idag fick Fjällbetong AB besök av Näringslivsenhetens affärsrådgivare och näringslivsutvecklare. Fjällbetong är en mobil fabrik som har sin utgångspunkt från Transtrand och det är Urban Nordquist som driver rörelsen. Rörelsen startade redan år 2007 då Urban var delägare i bolaget `Betong på väg`. År 2010 bestämde sig Urban för att driva verksamheten på egen hand och han bildade då företaget Fjällbetong.

Verksamheten inrymmer flera olika områden, förutom att de utför golventreprenader så erbjuds även prefabricerade specialprodukter som exempelvis timmerfickor till sorteringsverk. I lokalerna i Transtrand finns ett gjuteri och även en butik. De samverkar med olika leverantörer och säljer bland annat marksten, utemöbler i konstrotting, badtunnor, eldstäder, grillar, elprodukter, hundfoder. Verksamheten är öppen på säsong maj till november med undantag för golvläggningarna som de utför i hela landet och som pågår under hela året. Urban berättar att han inte har någon personal anställd i företaget utan att han hyr in den personal som han behöver. Han tar på sig uppdrag i hela landet och hans devis är att dit kunden vill att de ska komma dit åker de. Företaget hyr även in betongbilar men en viss egen maskinpark finns; hjullastare, lastbil och blandare.

Det är intressant att gå runt och kika på verksamheten i Transtrand. När vi kom fram och svängde in på gårdsplanen fick vi se olika miljöer som är uppbyggda kring lokalerna och som inte kan uppfattas utifrån riksvägen. Så ett tips är att svänga in och se de miljöer som är uppbyggda för att få idéer och inspiration över hur man kan fixa till i sitt eget hem.

Fjällbetong AB fick stafettpinnen av Skoterevent i Sälen AB och frågeställningen som följde med var: Vad är det största projektet inför sommaren i Sälen och har du några planer att delta i flygplatsbygget?

Svar från Urban: Flygplatsbygget hänger lite på vilka som blir entreprenörer. Självklart kommer Fjällbetong att försöka vara en kostnadseffektiv samarbetspartner och den mest miljövänliga eftersom man blandar materialet på plats.

Det stora projektet i år är flytt av liftar på Kläppen inför gondolliftbyggandet som skall göras där. Vidare har vi ett stort antal villaplattor som vi ska göra på fjället. Det är en raketökning på det i år om man jämför med hur det såg ut i fjol.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till företaget RE Lindbergs Gräv AB dit nästa besök kommer att gå.

Vi tackar Urban för ett intressant företagsbesök och önskar fortsatt lycka till framöver!

_____________________________________________________________________________

Skoterevent i Sälen AB
2016-03-23

Idag fick företaget Skoterevent i Sälen AB besök av Näringslivsenhetens affärsrådgivare och näringslivsutvecklare. Vi åkte till Kläppen och träffade tre glada killar som är verksamma i företaget; ägarna Urban Nordquist och Edvard Lindberg samt heltidsanställde Dennis Spånberg. Urban och Edvard har drivit företaget sedan säsongen 2011/2012 och de har en bred repertoar som de erbjuder kunden. De hyr ut skotrar (är certifierade uthyrare), tillhandahåller service på skotrar i egen verkstad och har ett reservdelslager för Polarismaskiner. De anordnar skoterturer med guidning och skräddarsyr konferenser utifrån kundens önskemål. Det kan röra sig om att man vill ha en konferens inklusive boende, kock i huset, aktivitet i form av exempelvis skoterutflykt/icekart/hundspannstur eller isfiske. Skoterevent har ett dotterbolag knutet till företaget som heter Konferera i Sälen AB och härigenom kan de enkelt göra paketlösningar till kunden på olika konferenser och event.

Urban berättar att de har en devis på företaget som lyder ”Fantasin är den enda begränsningen”.

Totalt har företaget 22 stycken egna skotrar samt 3 miniskotrar som är till för de små som är åksugna. Dessa skotrar rekommenderas för barn från ca 6 års ålder och miniskotrarna med de små förarna körs i ett inhägnat område.

På vår fråga vem som är deras främsta kund så berättar de att de ser en trend i att de som kommer till anläggningen för att åka skidor även vill hyra skoter och åka ut på skotertur. En till återkommande kundgrupp är de som bokar sig på konferenser och de bokar oftast om sig igen för kommande evenemang.  

På vår fundering över vilka utvecklingstankar de har så är ambitionen att fortsätta erbjuda det som kunden efterfrågar samt att försöka få ett jämnare utnyttjande av resurserna under veckans alla dagar. Idag är det störst tryck under veckosluten och det vore bra att få det mer jämt fördelat under veckorna. De har också funderingar på att utöka verksamheten med mer service/reparationer på skotrar samt att de eventuellt kan ha en framtida skoterförsäljning. Idag har de till viss del den tjänsten genom att de hjälper till med förmedling av skotrar som säljes/köpes.

Skoterevent i Sälen AB fick stafettpinnen av Karelius & C/o och frågeställningen som följde med var: Hur har vintern gått trots dålig start?

Svar från killarna: Omsättningsmässigt har vi ökat 10 % i jämförelse med samma tid förra året. Vi har haft ett mindre antal konferenser men antal personer på varje konferens har dubblats. Vi har ganska många ben att stå på och det känns tryggt. I början av säsongen var det ganska mycket service och specialjobb eftersom snön kom sent och det fanns utrymme för det då.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till företaget Fjällbetong dit nästa besök kommer att gå.

På bilden från vänster: Edvard Lindberg, Dennis Spånberg, Urban Nordquist, Maria och Louise Lindh.

_____________________________________________________________________________

Karelius & Co AB
2016-02-25

Charkuteriföretaget Karelius & C/o i Lima var det företag som fick nästa stafettpinnebesök.

Näringslivsenheten träffar Mikael Karelius som driver företaget tillsammans med sin kusin Sten Karelius. De är den tredje generationen som driver företaget och rörelsen startades år 1928 av farfar och farmor Edvard och Berta.

De är idag 5 anställda på heltid; 3 slaktare och 2 charkuterister. Verksamheten består både av en vilthanteringsanläggning och av charkuteri med en liten fin gårdsbutik. I vilthanteringsanläggningen slaktar de älg och björn och viltet kommer från lokala områden samt från Jämtland. Det mesta nötköttet kommer från Närke och fläskköttet från Siljansområdet, Örebro och Skåne. De är noga med att deras produkter ska vara av den bästa kvalitén och använder sig av bara svensk råvara. De tar emot två leveranser med kött per vecka. På vår fråga vilken produkt som det är mest åtgång på blir svaret att just nu är det grillkorv, men det är även bra försäljning på rimmat och rökt kött samt falukorven ”Limakorv”. Mikael berättar att julen är en högsäsong där de säljer bland annat 10 ton julskinkor och att de redan i oktober börjar koka och förbereda skinkorna. Nu är det snart påsk och då ska det åter skinka på bordet fast denna gång som påskskinka.

Karelius & C/o samverkar med flera olika företag som exempelvis Kläppens Värdshus, Lammet & Grisen, Gustav Bar & Grill, Sälenstugan Original, Stöten, Hundfjället samt ett säljbolag i Hedemora där de genom dem når ut över hela Dalarna. De har också sina produkter i de flesta butiker i Sälenfjällen samt i Malung, Vansbro, Särna, Idre och Älvdalen.

Företaget omsatte under år 2015 ca 11 miljoner kronor och av detta står gårdsbutiken för ca 1 miljon kronor i omsättning. De har nyligen investerat i en rökanläggning för 700 000 kronor vilket har resulterat i att det nu går snabbare med produktionen av korv då proceduren med torkning, rökning och kokning går fortare samt att det sköter sig mera självt.

Då vi frågar Mikael om han själv blir trött på korv någon gång så svarar han; ”jag blir aldrig trött på korv, det äter jag varje dag”.

Karelius & C/o fick stafettpinnen av Fondfabriken i Sverige AB och frågeställningen som följde med var: Hur ser er verksamhet ut om 5 år och kommer ni att utveckla konceptet med delikatessdisk samt varor direkt ut på tallrik?

Svar från Mikael: Jag tror verksamheten om 5 år kommer att se ungefär likadan ut som idag och vi ska fortsätta med att vårda det vi har. Om vi skulle utöka behövs en utbyggnad och det har jag ingen större lust med. Kanske ett koncept med att utveckla delikatessdisk och varor direkt ut på tallrik kan göras om det finns intresse från samverkanspartners.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till företaget Skoterevent i Sälen AB dit nästa stafettpinnebesök kommer att gå.

Vi tackar familjen Karelius för en bra företagsdialog och en intressant rundvandring i verksamheten.

Vill ni veta mer om dem kan ni besöka hemsidan: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På fotot från vänster: Mikael Karelius, Sten Karelius och Gabriel Karelius (som är fjärde generationen i familjeföretaget).

_____________________________________________________________________________

Fondfabriken i Sverige AB
2016-02-16

”-Vad är det som händer i gamla Renhalls Bageri nu” är en fråga som flera gånger kommit upp från folket i bygden. Att det varit aktivitet i byggnaden har inte gått att ta miste på och därför fick Näringslivsenheten åka dit på nästa Stafettpinnebesök. Så nu vet vi!

Då vi kommer till fastigheten som ligger i Tandö, Lima blir vi varmt mottagna av nuvarande ägare Bengt Andersson. Bengt håller för fullt på att renovera och installera utrustning för den verksamhet som ska drivas i fastigheten, det är nämligen företaget Fondfabriken i Sverige AB som han håller på att etablera där. Bengt berättar att verksamheten består av två bolag som han är 100 % ägare till, dels fastighetsbolaget Fondfabriken Fastigheter i Sverige AB, som äger själva utrustningen samt lokalerna. Fastigheten består förutom av verksamhetslokalerna även av fyra stycken lägenheter som hyrs ut till privata personer. Själva verksamheten som han håller på att etablera i lokalerna går under driftbolaget Fondfabriken i Sverige AB. Den totala investeringen ligger på ca 5 miljoner.

Installationer av stora kokkärl, ugnar, kylar, frysar, diskmaskiner är i full gång då de inom kort ska komma igång med tillagningen av äkta matlagningsfonder. Det speciella med dessa köttfonder är att de är tillagade på märgben och att de är nordens enda producenter som tillagar fonderna på detta vis. Märgbenen som är av kalv/nöt utgör den största produktionen men de erbjuder även viltfond, hummerfond och kycklingfond. Bengt, som själv har en trettioårig bakgrund inom kockyrket, är mycket noggrann med kvalitén på de produkter som han tillverkar. Han berättar att de är KRAV-certifierade och för att hålla den höga klassen görs årligen en certifiering. Vi märker att han har en stor känsla för matlagningen och är noga med att kosten ska innehålla de bästa råvarorna samt att den ska vara hälsofrämjande. Framöver vill han satsa än mer på hälsomarknaden där han tror att det finns en stor målgrupp. Han vill lägga mer fokus på den medvetne motionären. Vidare berättar han att han kan erbjuda kunderna precis den fond som de själva önskar och som de vill ha den – de kan få sin ”egen fond”.

Bengt berättar att han tidigare fanns etablerad i Stöten där han då hade tillverkningen. Han har redan idag en stor kundkrets som finns främst i Sälen, Stockholm och Luleå. Och inriktningen berör tre områden; butiker, restauranger och hälsomarknaden. Planerna på att komma i gång i de nya lokalerna är beräknade till vecka 10 och han kommer till att börja med att ha en personal anställd.

Sist men inte minst berättar Bengt för oss att han även har en ”liten syssla” bredvid detta – ytterligare en verksamhet; Skifood i Sälen. Ett pensionat med 31 bäddar och där han också jobbar som kock. Det går inte att ta miste på att det är en engagerad man med många järn i elden.

Fondfabriken i Sverige AB fick stafettpinnen av Malung-Sälen Sotning & Ventilation och frågeställningen som följde med var: Vad har ni för företagsidé och vilka är ni?

Svar från Bengt: Företagsidén är äkta matlagningsfonder av proffs för proffs. Köttfonder utan tillsatser och konserveringsmedel. Vi är nordens enda producent av köttfonder som är producerat på 100% märgben. Jag har jobbat som kock i 30 år och har känt att denna produkt har saknats.

Själv bor jag i Horrmund men kommer ursprungligen från Stockholm. Jag kom hit första gången år 1992 och har sedan dess funnits här till och från. Mellan åren 1994-2000 jobbade jag som kock i Norge, England och Belgien. Men sedan år 2000 bor jag här på helår.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till företaget Karelius & Co AB i Lima och besök är inbokat hos dem.

Näringslivsenheten tackar Bengt för ett bra företagsbesök och önskar all Lycka till framöver!

Facebook: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Malung-Sälens Sotning & Ventilation AB
2016-02-11

Näringslivsenheten har besökt Malung-Sälen Sotning & Ventilation. Företaget har sitt kontor på Hantverkargatan i Malung där vi träffar Mattias Johansson. Mattias som tog över verksamheten år 2012 var dessförinnan anställd i företaget sedan år 1990. Han började då som lärling och har därefter byggt på med olika utbildningar. Idag är de totalt 6 anställda; 5 sotare och 1 administratör.

Tjänster som de utför är brandskyddskontroller, sotningar och olika besiktningar som exempelvis status-, installations- och sprängbesiktningar. Besiktningarna utförs enligt konceptet SSR-godkänd besiktning som är en branschstandard som tagits fram och som de arbetar efter. De utför också service inom ventilationsområdet där de bland annat rensar ventilationer och gör injusteringar. Framöver kommer företaget att marknadsföra sig än mer på att de utför ventilationsrensningar.

När det gäller rensning av köksfläktar så får vi reda på att det lagkravet togs bort för ca 10 år sedan vilket innebär att det är kunden själv som måste beställa tid för den servicen och Mattias vill genom kommande marknadsföring uppmärksamma detta mera. Han informerar även om att kund/fastighetsägare alltid är skyldig att anmäla om man installerat eller gjort någon väsentlig ändring av eldstad. Det är viktigt att detta är besiktat om det skulle inträffa någon form av tillbud. Är det inte besiktat kan det gå så illa att inte försäkringen gäller för skador som uppkommit.

Områden som företaget ansvarar över är Malung-Sälens kommun samt norra delen av Älvdalen.

Han samverkar även med Länsförsäkringar genom att tillsammans med dem sprida säkerhetsinformation kring bränsle och eldning.

Malung-Sälen Sotning & Ventilation fick stafettpinnen av RenStröm i Lima AB och frågeställningen som följde med var: Hur har du koll på alla sotnings- och ventilationsuppdrag som ska göras och vad har du för framtidsplaner?

Svar från Mattias: Vi för en kontrollbok som uppgraderas hela tiden. Vi måste alltid föra in namn på nya kunder och vilka datum vi varit ute och gjort jobb samt vad som har gjorts. Kontrollboken är grunden för att allt ska fungera och den är guld värd. Framtidsplanerna är dels att utveckla servicen inom ventilationsområdet och där kommer vi att göra en marknadsföringssatsning. Sedan ska vi flytta verksamheten till Lima. Vi håller på att bygga för det nu och förhoppningsvis ska det bli flytt till efter semestrarna någon gång.

Stafettpinnen har nu skickats vidare till ett företag som heter Fondfabriken i Sverige AB och som är etablerat i Lima. Nästa besök är inbokat hos dem.

Näringslivsenheten tackar för ett bra företagssamtal hos Malung-Sälen Sotning & Ventilation.

Mer information om företaget finns på deras hemsida: Länk...öppnas i nytt fönster

På bilden från vänster: Anna Einarsson (administratör), Elin Sandgren och Niklas Döl (skorstensfejare) samt företagets ägare Mattias Johansson.

_____________________________________________________________________________

RenStröm i Lima AB
2016-01-22

Årets första stafettpinnebesök gick till företaget RenStröm i Lima AB. Vi träffar Mattias Renström som startade företaget våren 2012. Mattias gick ut elprogrammet på gymnasieskolan i Malung år 2006 och fick direkt efter studietiden jobb som anställd. Under perioden som anställd läste han även in den allmänna behörigheten från Högskolan Dalarna i Borlänge. Efter några år som anställd kände han dock att han ville ta steget och bli egen företagare och startade då sitt aktiebolag.

Mattias berättar att han har haft fullt upp med jobb sedan start av sitt företag och att det har rullat på hela tiden. Han har inte gjort någon marknadsföring än av företaget då det varit fullt upp ändå. Tjänster som han erbjuder är det mesta inom elinstallationer, nyinstallationer, knx-installationer, reparationer och service.  Han har de flesta jobb i Lima-Sälen-området och kunderna är både företag och privatpersoner. Just nu har han jobb i flera nybyggnationer men även på olika anläggningar i Sälen. Han har en jämn belastning med jobb under året och har inte känt av att det skulle vara ojämna belastningar under säsongerna. När vi pratar med Mattias så märker vi att han är en riktig organisatör då han berättar hur han lägger upp sina jobb och att han har en god planering.

Under vårt samtal med Mattias ser vi att det är en noggrann och ansvarsfull kille som vi träffar. Han berättar att han är noga med att göra ett bra jobb till kunderna och han kan alltid erbjuda dem helhetslösningar. En stor hjälp för honom är att han samverkar med andra företagare på orten, som exempelvis EGK-elteknik som hjälper till med projekteringar och elritningar.  

Mattias har idag så mycket jobb i sitt företag att han är i behov av att anställa. Han har i dagsläget en heltidsanställd elektriker och han berättar han är i behov av att anställa en eller två till. Han upplever dock att det är svårt att hitta ”bra folk”. Han är noga med att hans personal ska vara ansvarsfulla och tycka att det är kul att jobba. Mattias hälsar att om det finns någon elektriker som känner igen sig i den beskrivningen så får man gärna höra av sig till honom.

RenStröm i Lima AB fick stafettpinnen av Ingemar Erikssons Rör AB och frågeställningen som följde med var: Vad har du för framtidsutsikt och hur trivs du som egen företagare i jämförelse med att vara anställd?

Svar från Mattias: Mina framtidsplaner är att behålla den kundkretsen som jag har nu och att det ska fortsätta att rulla på. Jag vill växa långsamt så jag inte drar iväg för fort. Det är viktigt för mig att hitta en balans så jag även kan ta hand om min familj på ett bra sätt. Därför behöver jag få in bra personal i företaget för att kunna hålla en god och lagom nivå. Sedan har jag väl planer på att bygga nytt lager och kontor. Frågan är bara om jag ska göra det hemma på ”gården” eller på annan lämplig plats. Det får jag klura på ett tag till.

Att vara egen företagare är en frihet men det är också ”ansvar under frihet” och det trivs jag med.  Jag tycker mitt jobb är kul och intressant. Jag vill utveckla och gå framåt. Jag tycker om helheten; allt från kundkontakten till färdigt jobb och planeringen där emellan. Att ha roligt från början till slut i ett jobb – det har jag!

Stafettpinnen har nu skickats vidare och nästa besök kommer att gå till Malung-Sälens Sotning och Ventilation AB.

Vi tackar Mattias för ett bra företagssamtal och för att vi fick följa med ut på en av nybyggnationerna som han just nu arbetar med. Stort lycka till i framtiden!

Sidan uppdaterad 2019-12-12 av