Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

​Dessa företag har haft stafettpinnen år 2014

CD Entreprenad
2014-12-09

Näringslivsenheten har idag besökt CD Entreprenad som har utgångspunkten för sin verksamhet på Östra Bangatan i Malung. Vi blir väl mottagna av Christer Dalmans som är VD och ägare av företaget, hans sambo Lena Johansson som arbetar med företagets administration och vi träffar även produktionschefen Per-Erik Lagerberg.

Christer bildade företaget år 1991 och hade då en styck väghyvel i verksamheten. Idag har han ca 20 årsanställningar i sitt företag, och räknar man med de jobb de har tillsammans med underentreprenörer så är det ca 25-30 personer som arbetar beroende på vilka projekt de har. Maskinparken innehåller i dagsläget ca 25 enheter. De anställda finns förutom i Malung även i Mora, Orsa och i Hamra. CD Entreprenad erbjuder främst tjänster inom vägarbeten, transporter och krossning men har också en samverkan i arbeten med uppbyggnationer av vindkraftverk. De ansvarar då för allt markarbete och vägunderhåll under uppsättningarna och monteringarna av verken. Sedan år 2007 har de varit med och byggt 15 vindkraftsparker där totalt 140 verk har byggts.

När vi hälsar på hos Christer och hör honom berätta om företaget och dess fina utveckling under åren, så frågar vi honom om det alltid har varit enkelt eller om han någon gång känt motgång, så skakar han på huvudet. Som företagare går det upp och ner och man påverkas så klart av konjunkturer och vi förstår på Christer att det också har varit tufft emellanåt. Men han tror själv, att tack vare att han är en tävlingsmänniska och har ett ”jäklar anamma” i sig, så har han också vågat gasa och satsa när det varit tungt och motigt. Den egenskapen har hjälpt honom att tänka framåt. Han berättar också att han har många goda och bra samverkanspartners vilket också är viktigt i utvecklingen. Att tänka samverkan och inte konkurrens är ett vinna-vinna-koncept för företagen.

CD Entreprenad fick stafettpinnen av RÅAB och frågeställningen som följde med var: Hur ser du på framtiden inom nybyggnad av vindkraftverken?

Svar från Christer: Det går upp och ner hela tiden och det är snabba beslut. Efterfrågan är stor på vindkraftverk internationellt men inte nationellt. Nu har vi blivit erbjudna att jobba både i Finland och i Norge. Är man flexibel och har personal med sig som kan arbeta där jobben är så tror jag mycket på vindkraftverken för vår del.

Nu har CD Entreprenad skickat stafettpinnen vidare tillsammans med en frågeställning till Monas Klipperi. Näringslivsenheten har bokat besök och ska dit i början på januari.

Innan vi avlägsnar oss från besöket hos CD Entreprenad så berättar Christer att han har en del spännande utvecklingsplaner framöver. Han lovar att hålla oss informerad om detta så kanske får vi anledning att hälsa på hos honom igen!
Hemsida CD Entreprenad: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

RÅAB
2014-11-27

Besöket denna gång var till Ryhagens Återvinning AB (RÅAB) som är ett mycket ungt företag. Det bildades i juli 2014 och två företag är delägare i bolaget, Ola Wilhelmssons Alltjänst samt företaget Worx som ägs av Hans Tidhult och hans son Joel Tidhult. RÅAB har köpt en tomt och en fastighet på Ryhagens industriområde där de nu är i färd med att ställa i ordning en återvinningsanläggning för företagare. De hoppas att bygget är klart om 1,5 – 2 månader. Återvinningen vänder sig i första hand till företagare (men privatpersoner är också välkomna om de så önskar) och de kan erbjuda helhetslösningar vid rivningar av fastigheter samt sortering av byggavfall. Företaget har idag 1 person anställd men hoppas på att i framtiden kunna utöka till ca 2 – 5 anställda. Verksamhetsområdet ska vara hela Dalarna samt i Värmland. Till nästa sommar har de förhoppningen av att kunna vara i full fart med rörelsen och att allt är igång och klart till dess. Uppdrag som de haft fram tills idag är att de placerat ut containrar vid olika byggarbetsplatser samt vid olika pumpstationer och när dessa är fullastade fraktas de vidare till Stena Innovative Recycling. De har också haft diverse rivningsarbeten/saneringar efter olika bränder och det största och senaste arbetet är saneringen vid garveribranden, som Malung drabbades av i somras. Städningen, i det området som de fått utföra vid garveriet, är i stort sett klart nu men de deponirester som finns kvar får inte tas om hand ännu eftersom de måste invänta att provsvar blir klara först. Under kommande vecka ska de också få besked om de får påbörja arbetet med att ta bort en betongplatta i garveriområdet.

Hans berättar även om andra spännande utvecklingsplaner som han har och Näringslivsenheten kommer med nyfikenhet att hålla koll på händelserna i detta.

RÅAB fick stafettpinnen av Ola Wilhelmssons Alltjänst och frågeställningen som följde med var: Vad tror du om framtiden i det nystartade bolaget?

Svar från Hans: Jag tror att framtiden är mycket bra. Vi satsar på att vi ska få anläggningen att följa de högsta miljökraven och marknaden kommer att öka inom sortering av byggavfall och miljöinriktad rivning av fastigheter. Framtida ställda energikrav kan göra så att äldre fastigheter blir lönsamt att riva och sedan bygga nytt.

Nu har Hans skickat stafettpinnen vidare tillsammans med en frågeställning till CD Entreprenad i Malung. Näringslivsenheten har bokat tid för det besöket som vi ser fram emot.

_____________________________________________________________________________

Ola Wilhelmssons Alltjänst
2014-11-18

Idag har Näringslivsenheten gjort nästa stafettpinnebesök. Vi har hälsat på hos företaget Ola Wilhelmssons Alltjänst.

Ola är en man med många järn i elden och som har en stor drivkraft i att utveckla och se möjligheter. Han startade sitt företag år 1996 och började då med att hyra ut sig själv inom olika jobbuppdrag. År 2000 tog han lastbilskörkort och kort efter det påbörjades utvecklingen av företaget än mer. Han har gjort egna investeringar i flera fordon och har idag två hjullastare och fem lastbilar. Arbeten som han utför med lastbilarna är exempelvis körning av grus, containrar, järnskrot, komprimatorer och körning vid rivningsarbeten. Vintertid har han också snöplogning och saltning av vägar inom olika områden i Malung-Vansbro och Malung-Värmland. År 2010 byggde han sina egna lokaler på Ryhagen i Malung där han idag har sin utgångspunkt för verksamheten. Lokalen består av en mindre serviceverkstad för sina fordon samt personalutrymmen. Företaget har idag 6 stycken heltidsanställda, 1 deltidsanställd, 1 anställd pensionär och 1 praktikant. Han berättar att han har flera utvecklingsplaner men är lite hemlighetsfull och vill inte berätta om allt just nu. Däremot berättar han att ett av utvecklingsprojekten är att bygga en tvätthall för lastbilar och detta kan eventuellt generera i något extra arbetstillfälle och att han har gått in i en företagssamverkan för återvinning.

Ola Wilhelmssons Alltjänst fick stafettpinnen av Malungs Lastbilsservice AB och frågeställningen som följde med var: Hur kommer Olas Alltjänst se ut om 5 år med dina olika tjänster?

Svar från Ola: Jag hoppas på ett jämnare arbetsflöde, idag går det ganska mycket upp och ner i olika perioder. Jag kommer att erbjuda samma tjänster men tror mer på återvinningen och att det blir mer arbete där. Tvätthallen kommer att betyda mycket och den kommer att gynna både mina egna maskiner och även finnas till för andra åkare.

Att Ola är en riktig entreprenör går inte att ta miste på. Han arbetar hela tiden för att i största möjliga mån få så mycket jobbuppdrag till Malung som det går att få. Han ser det som en utveckling av bygden och att det genererar jobb till folk så de kan stanna och bo i vår kommun.

Nu har Ola skickat stafettpinnen vidare till företaget Råab i Malung. Nästa gång träffar vi då entreprenören Hans Tidhult som finns i det företaget.

_____________________________________________________________________________

Malungs Lastbilsservice AB
2014-11-13

Näringslivsenheten har besökt Stig Eriksson på Malungs Lastbilsservice AB.

Stig har lång erfarenhet i branschen och började redan 1984 som anställd i företaget som då hette Malungs Express. Stig tog över företaget år 2000 och han har samtliga anställda kvar förutom en mekaniker. De är 5 personal, 4 mekaniker och en bärgare. Medelåldern i företaget är cirka 40 år.

De har två större bärgningsbilar och en mindre samt två lastmaskiner. Lastmaskinerna används mest vid last- och lossningsservice, det kan handla om olika uppdrag mot privatpersoner eller andra företag. Kunderna i stort är främst enskilda åkare.

Vi frågade hur företaget utvecklar sin kompetens och var man får ny inspiration ifrån när man är ett stabilt gäng som arbetat tillsammans väldigt länge.

Stig berättar att de får ta del av utbildningar via Scania, Bilmetro, Volvo och Assistancekåren. De har genom åren skaffat sig ett brett kontaktnät som är värdefullt för samverkan och kvalitet.

Malungs Lastbilsservice AB fick stafettpinnen av Lima Handel och frågeställningen som följde med var: Hur ska ni arbeta för att även i framtiden klara att bevara den genuina kunskapsnivån och känslan av god kvalitet som man känner som kund hos er?

Svar från Stig: Jag tror det handlar om att medarbetarna är ett sammansvetsat gäng som har god kompetens och lång erfarenhet, det skapar trygghet hos kunden. "- Vi försöker bjuda på oss själva och ta hand om kunden direkt och det ska vi fortsätta med. "- Många åkare och kunder samlas hos oss på dagarna över en fika och det ger en god gemenskap.

Avslutningsvis frågar vi Stig om han har några utvecklingsidéer. Då får vi ett pillimarsikt leende av Stig, sedan svarar han: "- Nog finns det idéer men det blir inte verklighet i år, så dem vill jag smida på själv ett tag till, men visst kan det i bästa fall leda till något extra arbetstillfälle".

När vi från Näringslivskontoret går runt bland lastmaskiner och smörjgropar och lyssnar på hur Stig beskriver sitt företag och sina medarbetare som ett team som trivs ihop och som har många goda relationer med sina kunder, hur de i all enkelhet vill göra ett riktigt bra jobb så förstår vi när vi lämnar Malungs Lastbilsservice att här trivs man både som kund och medarbetare.

Vi tänker inte lämna Stig med hans utvecklingsidéer, utan kommer överens med honom att vi får återkomma när det är dags för ny utveckling.

Nu har Malungs Lastbilsservice AB lämnat över stafettpinnen tillsammans med en frågeställning till Ola Wilhelmssons Alltjänst.

Facebook Malungs Lastbilsservice AB: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Lima Handel
2014-10-30

Det företag som stod i tur för stafettpinnen denna gång var Lima Handel. Idag gjorde Näringslivsenheten besök hos Dick Persson och Jannice Ringve som driver företaget och som är i full färd med att åter komma igång efter att en brand ödelade hela verksamheten för tre år sedan. Lima Handel har en lång historia bakom sig då affären grundades redan år 1870. År 1993 fick Dick erbjudande om att ta över rörelsen och han hade då en lång erfarenhet av handel med sig eftersom han tidigt började arbeta inom området.  Dick och Jannice kommer båda från Stockholm men har nu stadgat sig i Malung-Sälens kommun då de bott här i många år. De visar oss runt i bygget där det på nedre plan kommer att bli både affär och restaurang. På övre plan byggs det för 6 stycken lägenheter som kommer att finnas till uthyrning. Varje lägenhet är på ca 100 kvm med 3 rum och kök. Men första prioritet nu är att komma igång med affären och lägenheterna kommer sedan göras klar efter hand. I butiken ska både Dick och Jannice arbeta samt ytterligare 3 stycken anställda. De kommer inte att ingå i någon butikskedja utan vill driva affären som sin egen då de känner att de får vara mer fria och självständiga för att tillmötesgå kundens behov på ett bra sätt. De har avtal med en större varumärkesgrossist som gör att de kan hålla samma utbud och kvalité på varorna som de större butikerna. Restaurangverksamheten kommer att arrenderas ut.  Utanför byggnationen finns även en bensinmack som drivs helt av Q-Star men Dick hjälper även till med viss service kring den verksamheten också.

Dick och Jannice berättar att planen för att öppna affären är den 13 december i år och de ser fram emot att kunna ta emot kunderna igen.

Lima Handel fick stafettpinnen av Simonssons Rör AB och frågeställningen som följde med var: Vad är det som har fått er att stanna och trivas i bygden?

Svar från Dick och Jannice: Vi har jobbat i affär på flera olika ställen men så trevliga kunder som vi haft här är unikt. Det har gjort att vi trivs bra i Lima. Trevliga kunder som kommit till butiken är faktiskt det som gjort det. Dick fortsätter: Det är ingen klyscha att jag säger så för jag vet vad jag pratar om – jag har varit på så många olika ställen och bemötandet från kunderna har sett väldigt olika ut där jag har varit. Men här i Lima har det alltid varit bra och trevligt! Sen trivs barnen också så bra och tycker det är skönt att bo här.

Nu har Lima Handel lämnat över stafettpinnen tillsammans med en frågeställning till Malungs Lastbilsservice AB.

Näringslivenheten tackar Dick, Jannice och lille Theus för ett mycket intressant besök. Tack för ert engagemang och mottagandet vi fick! Sist men inte minst önskar vi Lycka till med nyöppningen framöver!

Facebook Lima Handel: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Simonssons Rör AB
2014-10-09

Vad härligt det är att komma ut på företagsbesök hos våra fantastiska företag som vi har i Malung-Sälens kommun! Vi blir lika glada varje gång vi träffar dessa energiska och kreativa företagare!

I dag har Näringslivsenheten varit på nästa ”stafettpinnebesök” och företaget var Simonssons Rör AB som finns etablerade intill Hantverkshuset i Bu, Lima. Erik Simonsson tog över företaget efter sin far år 2004 och Erik är den fjärde generationen rörmokare i sin släkt. De är i dagsläget åtta stycken anställda i företaget och en av dem är Eriks fru Hanna som sköter den administrativa delen. Simonssons Rör erbjuder produkter och tjänster inom VVS, värmepumpar, värmelösningar, rörläggning och badrumsrenoveringar i nybyggnationer till både industri och privatpersoner. De är även certifierade och diplomerade av Länsstyrelsen Dalarna att anlägga enskilda avlopp och har investerat i en grävmaskin samt att de utför service till en del reningsverk och ombesörjning av vattenbrunnar. Erik berättar att hög service och kvalité till kunden är mycket viktigt för dem och de håller en jourverksamhet året runt. En stor del av företagets kunder finns i Sälen och Erik nämner att de utför jobb åt bland annat Kläppen, Fiskarhedens Såg, GuMo, Peab Byggservice, Högfjällshotellet, Skistar Tandådalen/Hundfjällsområdet, Gammelgården och Stöten. Ortsbefolkningen är också en kundkrets samt att de har uppdrag i norra Värmland.

Att Erik är ett energiknippe och en man som är fokuserad på att det mesta går att lösa kan vi som idag besökte honom, och som fick föra en spännande dialog kring hans syn på företagandet, underteckna på. Det är kanske därför som han fick nedanstående frågeställning skickad till sig tillsammans med stafettpinnen.

Simonssons Rör AB fick stafettpinnen av Jan-Olas Bil och frågeställningen som följde med var:Finns det något som är omöjligt för dig och i så fall vad?

Svar från Erik: Jag är en lösningsfokuserad person som kan och vill lösa allt till kund. Jag kan faktiskt inte se vad som skulle vara omöjligt… För VAD är det egentligen som är omöjligt??

Nu har Simonssons Rör lämnat över stafettpinnen tillsammans med en frågeställning till Lima Handel.

Näringslivsenheten tackar Erik och Hanna för ett bra och intressant besök och för en spännande dialog om både verksamhetens historik och vision framöver. Vi önskar fortsatt lycka till med företagandet!

Hemsida Simonssons Rör: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Jan-Olas Bil
2014-09-02

Nu har Näringslivsenheten varit i Risätra, Lima och besökt företaget Jan-Olas Bil. Vi träffade Ann-Mari Lewin och hennes son Patrik Olsson som idag driver verksamheten tillsammans. Företaget startades år 1974 och riktade sig då mot nybilsförsäljning som de ägnade sig åt fram till år 1992. Därefter ändrades inriktningen till försäljning av begagnade bilar samt biluthyrning och bilrekond. Idag har verksamheten utvecklats och kompletterats med reparationer, däckförsäljning och däckhotell. Deras kundkrets finns till största delen i Malung-Sälens kommun men de har även kunder från Mora, Klarälvsdalen och ”bortakunder” från övriga Sverige samt Norge som har någon form av koppling till vår kommun. Jan-Olas Bil är noga med att hålla en hög service till sina kunder och säger att det är A och O att hålla en hög nivå på detta. Exempel på det är att de tar emot kunden när det passar kunden bäst, de åker också ut med hyrbilar och levererar dessa till kunderna samt att de kan erbjuda kompletta hyrbilar med både dragkrok och takbox. När en kund lämnar sin bil till företaget på rekond eller service/reparation ingår fri lånebil där endast bränsle tillkommer för kunden. De har också stående besiktningstider på Bilprovningen i Malung så under vissa dagar/vecka kan man via Jan-Olas Bil boka en besiktningstid till sitt fordon. På vår fråga hur de marknadsför sig berättar de att de inte behöver göra det så mycket eftersom de nöjda kunderna är den största marknadsföraren. Ibland annonserar de i lokala annonsblad/tidsskrifter. De har också samarbete med flera lokala företag inom exempelvis biluthyrningen och reservdelsinköp till bilar samt att de har avtal med de flesta försäkringsbolagen i Sverige och med SOS International i Danmark.

Jan-Olas Bil fick stafettpinnen av Lima Skogsavverkning AB och frågeställningen som följde med var: Har ni funderingar på att återuppta bilförsäljningen?

Svar från Ann-Mari och Patrik: Lite försäljning av begagnade bilar utför vi idag. Vi säljer de hyrbilar som ska bytas ut mot nya och ibland kan det bli ett inbyte av de bilarna som vi sedan säljer vidare. Sedan har vi även en viss del fordonsförmedling där vi säljer fordon för kunds räkning – vi tar in deras bilar på rekond och annonserar sedan ut dem. Vi hjälper också till med att hitta bilar som kunder önskar köpa. Patrik säger: jag funderar på att utveckla delen med försäljning av begagnade bilar men ingen nybilsförsäljning finns med i planeringen.

Nu har Jan-Olas Bil lämnat över stafettpinnen tillsammans med en frågeställning till företaget Simonssons Rör AB i Lima.

Näringslivsenheten tackar Ann-Mari och Patrik för ett mycket intressant företagsbesök med en bra dialog och där vi fick lära oss mer om deras verksamhet. Vi önskar dem fortsatt Lycka till med företagandet i framtiden!

Facebook Jan-Olas Bil: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

____________________________________________________________________________

Lima Skogsavverkning AB
2014-08-14

Nästa företag som fick stafettpinnen var Lima Skogsavverkning AB. Näringslivsenheten har idag träffat Joakim Nilsson som startade företaget år 2004 och han har idag tre heltidsanställda och en halvtidsanställd i verksamheten. Joakim (”Jocke”) har själv en lång erfarenhet inom branschen då han direkt efter grundskolan började arbeta inom detta. Hans pappa drev företag inom samma område så Jocke har växt upp tillsammans med skogsmaskinerna. Efter att han själv hade startat sitt företag samarbetade han och pappan med sina rörelser. I företaget har Jocke en skördare, en maskintrailer och en grävmaskin. Maskinparken byts ut var fjärde år för att kunna hålla den standard som behövs. Hans kunder är flera olika entreprenörer men den största kunden är Fiskarhedens Trävaru. Trakter som de arbetar i är i stort sett hela Dalarna och till viss del i Härjedalen och Värmland.

Trots att det många gånger är slitsamt att driva eget företag så säger han också att det är kul att vara egen företagare. Jocke trivs mycket bra med sitt jobb och tycker att det bästa som finns är att få arbeta för sig själv ute i skogen. Han säger: ”-Man måste nog vara lite av en ensamvarg för att tycka om det här jobbet”.

Lima Skogsavverkning AB fick stafettpinnen av artist- och låtskrivaren Malin Jonsson och frågeställningen som följde med var: Om du inte höll på med det här, vad skulle du göra då?

Svar från Jocke: Den frågan har jag inte tänkt på tidigare. Jag skulle förmodligen ha arbetat inom någon form av verkstad där det inte krävs någon längre utbildning. Eller så kanske jag hade någon annan form av chaufförsyrke.

Nu har Jocke lämnat över stafettpinnen tillsammans med en frågeställning till företaget Jan-Olas Bil i Lima.

Näringslivsenheten tackar Jocke för ett bra besök med en intressant dialog och där vi fick inblick i verksamheten. Vi önskar fortsatt Lycka till med företagandet!

_____________________________________________________________________________

Sång- och låtskrivare Malin Jonsson
2014-07-02

Näringslivsenheten har träffat artist- och låtskrivaren Malin Jonsson som var den som stod i tur att få stafettpinnen. Malin kommer från Lima där också företaget är registrerat men hon har själv flyttat över den norska gränsen och bor med sin man och lilla dotter i Trysil. Hos Malin har musikintresset funnits med sedan hon var liten och hon har under åren både utvecklat och utvecklats inom musiken. Hon har också utbildat sig till socionom och tog år 1998 sin socionomexamen vid Örebro universitet. Efter det har hon arbetat halvtid inom socionomyrket samtidigt som hon satsat på artisteriet och musiken. Musiken vill hon fortsätta att satsa på och hennes genre är melodiös pop i folkviseton med svenska texter. Malin har en fin karriär med sig från sitt artisteri där hon haft samverkan med bland annat Dennis Åman, Andreas Carlsson, Björn Skifs, Mikael Rickfors, Adam Nordén, Janne Bengtsson och bandmedlemmar i Svenne Rubins. Malin har släppt två egna singlar; ”Genom eld” samt ”I varje andetag”. Extra roligt är att den sistnämnda singeln har rekordet i att ha toppat musikvideotoppen flest antal gånger. Den 21 oktober kommer hon att släppa sin tredje skiva och i samband med det skivsläppet har hon även startat ett eget skivbolag.

På vår fråga om hur hon ser på marknadsföring så svarar hon att marknadsföringen är A och O om man ska komma vidare – man måste synas. Själv har hon anlitat en PR-byrå som hjälper henne att nå ut i TV, radio och press. Hon har också en egen hemsida och en Facebooksida.

Malin Jonsson fick stafettpinnen av Cave Outdoor och frågeställningen som följde med var:

Hur mycket har du tänkt satsa på musiken framöver eller finns det fler framtidsplaner?

Svar från Malin: Jag tänker satsa på musiken till 100% som innebär att skriva musik till både mig själv och till andra samt att jag kommer att jobba med eget artisteri och egna uppträdanden i olika sammanhang.

Nu har Malin lämnat över stafettpinnen tillsammans med en frågeställning till företaget Lima Skogsavverkning AB.

Det var väldigt trevligt att träffa Malin och hon har precis den härliga, lugna personligheten som hon avspeglar på både bild och i musik. Näringslivsenheten tackar för ett bra möte där vi fick en intressant berättelse om hennes artisteri och företagande samt om utvecklingstankarna i framtiden. Vi önskar henne lycka till framöver!

Hemsida Malin Jonsson: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Cave Outdoor
2014-05-28

Nu har Näringslivsenheten varit på besök hos Cave Outdoor i Rörbäcksnäs där vi träffade Veronica K. Haglund som driver företaget tillsammans med sin man Carl-Fredrik Haglund. Det är en välsorterad friluftsbutik där det mesta finns inom jakt, fiske och övrigt friluftsliv.  Förutom detta så har de även skoter-, kajak- och cykeluthyrning. Eftersom cykeluthyrningen har visat på ett bra intresse så kommer de nu att utöka sitt sortiment i butiken med cykelkläder. Butiken startade de i maj 2008 och det var deras intresse för friluftsliv som gjorde att de bestämde sig för att starta eget. Butiksytan har nyligen fått ett lyft i och med en ombyggnad som gjort att de fått större utrymmen med fina och luftiga lokaler. De har en jämn fördelning av svenska och norska kunder och de har även en webbutik på Internet. Marknadsföringen sker i flera olika magasin såsom annonsblad och branschinriktade tidsskrifter samt att de finns med och marknadsför sig i norsk radio.

Cave Outdoor fick stafettpinnen av Peakpoints och frågeställningen som följde med var: Vilka framtidsplaner har ni och hur tror ni att flygplatsen kommer att påverka er?

Svar från Veronica: Det är positivt med en flygplats här och jag tror att det kan generera i andra förutsättningar för butiken. Vi är bra på det vi har nu i butiken och vi kanske kan utvecklas och breddas än mer och anpassa utbudet till den kommande gästens behov och önskemål. Allt med friluftsliv ökar och det finns ett stort intresse för det och utifrån detta så ser framtiden positiv ut.

Nu har Veronica lämnat över stafettpinnen tillsammans med en frågeställning till sång- och låtskrivaren Malin Jonsson från Lima.

Näringslivsenheten tackar Veronica för ett bra besök med bra samtal kring deras företagande och önskar dem lycka till framöver!

Hemsida Cave Outdoor: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Peakpoints
2014-05-13

Idag har Näringslivsenheten gjort företagsbesök hos Peakpoints där den huvudsakliga verksamheten är hundspannsturer som de erbjuder under hela vintersäsongen. Peter Karlsson som driver företaget har verksamheten i Tandådalen, Sälen men kenneln finns i Lima där vi gjorde besöket. Det var fascinerande att komma till kenneln och bli bemött av 50 vuxna hundar samt 6 valpar, alla av rasen Alaskan Husky. Valparna kommer att behållas för att utbildas och användas i verksamheten. Just nu när säsongen precis tagit slut har hundarna fått gå in i sin viloperiod vilket betyder att det är något mindre träning men det är ändå viktigt att de aktiveras dagligen för att bibehålla sin kondition. Kosten är också en viktig del för att hundarna ska må bra. Fodret fixas i ordning varje dag för att vara färskt och innehålla rätt mängd proteiner, vitaminer och fetter. Hundarna är den ”viktigaste personalen” och ses som toppidrottsmän berättar Peter. Under vintersäsongen när hundspannarna körs springer de ca 5 – 6 timmar per dag och normalt är det ca 6 – 8 hundar i en hundspann. De drar 2 – 3 personer i en spann och max kan de vara 15 personer på samma tur. I samband med företagsgrupper som åker hundspann så har Peter även möjlighet att erbjuda en föreläsning i ledarskap för de som önskar. Under högsäsong har företaget fyra personer anställda och under lågsäsong drivs företaget av en personal.

Peakpoints har även företagsaktiviteter under sommaren och erbjuder då bland annat geocaching, lerduveskytte och fjällvandring med guide. Inom detta finns olika paket att välja mellan och Peter ser att intresset ökar för dessa aktiviteter. 

Peakpoints fick stafettpinnen av Gustavs Grill & Bar och frågeställningen som följde med var: Hur ser du på framtiden - med tanke på flygplatsen - och utvecklingen av din verksamhet i och med att den tänkta kundgruppen, internationella kunder, har hundspannsåkning väldigt högt upp på listan för upplevelser?

Svar från Peter: Jag är positiv till flygplatsen och jag tror den är bara bra för min verksamhet. Företaget får en centralare punkt i Sälen utifrån flygplatsens etablering och genom det tittar vi på en utveckling av verksamheten. Vad gäller upplevelser ligger vi rätt till för den internationella gästen och det som de önskar kan vi erbjuda.

Nu har Peter lämnat över stafettpinnen tillsammans med en frågeställning till företaget Cave Outdoor i Rörbäcksnäs.

Näringslivsenheten tackar Peter för ett mycket bra och intressant besök och önskar honom lycka till med företagandet och med alla fina hundarna!

Hemsida Peakpoints: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Gustav Grill & Bar
2014-05-09

På tur för nästa företagsbesök stod Gustav Grill & Bar i Lindvallen, Sälen. Företaget ägs av Pelle Hoffman och Magnus ”Mankan” Engström. Det är två killar som har många järn i elden och deras samarbete i företagandet började år 2000 då de blev ägare till Hemfjällsstugan. Fyra år senare, år 2004, började de driva restaurangen Gustav Grill & Bar samt att de då också tog över Fjällbagarns Café. År 2011 fortsatte deras samarbete genom att ta över hela Fjällbagarn och år 2012 startade de Sälens Fjällbryggeri. Allt detta har de under ett och samma bolag.

Vid deras start av företagandet (år 2000) fram tills idag (år 2014) har antalet anställda i företaget växt från 3 stycken till 38 stycken vinteranställda.

Det är en härlig och gemytlig atmosfär inne på Gustavs och deras motto för restaurangen är ”Bra mat men ingen finkrog”. De vill att alla ska känna sig välkomna och de är väldigt måna om att alla som kommer ska bli serverade en bra måltid. De serverar både luncher, kvällsmiddagar och tar emot olika grupper samt konferenser. På frågan hur de marknadsför sig så tror de inte att de behöver marknadsföra sig så mycket eftersom många känner till restaurangen men det annonseras en del i några olika tidningsmagasin samt att det finns en hemsida. Deras kundmålgrupp är turister som finns i närområdet och den lokala befolkningen.

Gustav Grill & Bar har öppet året runt men har i maj månad stängt för lite återhämtning efter vintersäsongen. Restaurangen öppnar igen i juni.

Gustav Grill & Bar fick stafettpinnen av Lima Timmerhus och frågeställningen som följde med var: Hur ser den nya mattrenden ut inom 5 år?

Svar från Pelle och ”Mankan”: Vi tror att det är två målgrupper eftersom vi inte tror att den nya målgruppen kommer att ta bort den gamla. Vi tror att närodlat är en trend som kommer att växa mer än vad det ekologiska och kravmärkta kommer att göra. Gästerna kommer att bry sig mera om att varorna är lokalproducerade samt att de kommer att vara mer intresserade av lokala rätter/matkulturer. Vi tror även på mer bra och vällagade vegetariska rätter.

Nu har Pelle och ”Mankan” lämnat över stafettpinnen tillsammans med en frågeställning till företaget Peakpoints i Sälen.

Näringslivsenheten tackar Pelle och ”Mankan” för ett bra besök och önskar dem lycka till i framtiden med företagandet.

Hemsida Gustav Grill & Bar: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Lima Timmerhus
2014-04-10

Idag har Näringslivsenheten besökt Lima Timmerhus som var det företag som nu hade stafettpinnen. Vi blev väl mottagna av Calle Petersson som sedan årsskiftet 2007/2008 är delägare i företaget. Calle är en man som har en lång karriär med sig inom näringslivet och många av de tidigare erfarenheterna använder han sig av i tänket av utvecklingsarbetet på företaget. De är väldigt noga med att hålla en hög service och en hög kvalité på sina produkter till kunden.

I dagsläget är de totalt 6 anställda i företaget och extra kul var det att se två kvinnor som arbetade i timringen. Vi fick vara med om att se hela tillverkningsprocessen av timmerhus, från timret som ligger på lufttorkning till färdigt uppsatta och inredda hus. Det är ett betydande genuint arbete som ligger bakom detta hantverk där hantverkarna hela tiden arbetar med både precision och beräkningar i ett material som dessutom är levande. Det tar ca 9-10 månader att göra ett hus färdigt från att de börjat arbeta med grunden till att inredningen finns på plats. Calle berättar att de samverkar mycket med lokala aktörer och han tycker det samarbetet är viktigt. Den största kundkretsen för Lima Timmerhus finns främst i hemkommunen men också vid Mälardalen, Karlstad/Hammarö-området och i Norge. Förutom att de bygger riktiga genuina timmerhus kommer de att utveckla verksamheten med att också erbjuda isolertimmerhus. De kommer även att tillverka andra byggkonstruktioner i trä för att möta nya kundgrupper.  På vår fråga om hur marknadsföringen ser ut så får vi svaret att det finns en hemsida men att det mesta sker genom ”mun till mun-metoden”, att nöjda kunder sprider vidare till andra personer.

Lima Timmerhus fick stafettpinnen från Heljes Smedja och det var extra kul när vi fick se inredningsdetaljer från denna smedja i de uppsatta timmerhusen. Det påvisar den fina samverkan mellan de lokala hantverkarna.

Frågeställningen som följde med stafettpinnen till Lima Timmerhus var: Har ni förfrågningar utanför Sveriges gränser eller är det väldigt lokalt med timmerhus?

Svar: De största förfrågningarna finns lokalt i Malung-Sälens kommun och i nuläget är Sälen störst. Men en del uppdrag finns även i Norge och då är det främst kunder som redan är tomtägare där och som vill bygga på dessa tomter.

Nu har Calle lämnat stafettpinnen vidare tillsammans med en frågeställning till nästa företag som är Gustav Grill & Bar i Sälen och vi ser fram emot ett besök hos dem.

Näringslivsenheten tackar Calle Petersson för ett mycket bra och intressant företagsbesök!
Läs mer om Lima Timmerhus: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På bilden framför den pågående timringen ser vi Agnes Nordin (Venjan), Monica Ähdel (Äppelbo) Calle Peterson (Sälen) och Helge Klahr (Malung).

_____________________________________________________________________________

Heljes Smedja
2014-03-26

Nu har företaget Heljes Smedja i Lima fått besök av Näringslivsenheten. Det var mycket spännande att träffa smeden Mattias Helje som visade och berättade om sin verksamhet som han startade år 1992. Hemma på gården i Södra Heden har Mattias totalt tre smedjor. I två av dessa bedriver han verksamhet och den tredje är en mycket gammal smedja som han mer använder för visning av hur det såg ut förr i en smedja – det var som att komma in i ett härligt museum.  Han håller även på att göra i ordning en snickarbod eftersom han har behov av en större arbetsyta. Mattias ägnar sig mest åt traditionellt smide men även konstsmide. Han gör allt från inredningsattiraljer, presentartiklar och egentillverkade verktyg och tillverkningen sker enligt de gamla teknikerna - för hand. Alla verktyg som han använder i sin egen smedja har han också själv tillverkat. Mattias får många specialbeställningar från kunderna som är både företag samt privatpersoner. Den största kundkretsen har han i dagsläget i Sälen och i Norge.

Frågeställningen som följde med stafettpinnen till Mattias var: Hur marknadsför du dig på bästa sätt och hur hittar du inspiration?

Svar: Bästa marknadsföringen är att folk ser de grejer som han har gjort och att han blir rekommenderad från sina kunder. Inspirationen får han från många gamla förebilder och från gammalt smide. Mattias är väldigt intresserad av historien och har ett intresse av var de gamla smederna befann sig och hur de gjorde sitt arbete. Han hittar alltså den mesta inspirationen från historiken men tycker även det är intressant att se hur smeder i övriga världen arbetar, som exempelvis i Japan och Afrika.

Nu har Mattias lämnat stafettpinnen vidare tillsammans med en frågeställning till nästa företag som är Lima Timmerhus.

Näringslivsenheten tackar Mattias för ett mycket bra och intressant besök!

Läs mer om Heljes Smedja: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________________________

Design Både AB
2014-03-12

Nästa företagare som fick stafettpinnen var Design Både AB som är etablerat i Lima och drivs av ägaren Hans-Ove Wikström. Design Både är ett finsnickeri som Hans-Ove har drivit sedan 2006 och de är i dagsläget 3 anställda. Företaget erbjuder det mesta inom finsnickeri, de specialdesignar från grunden och gör egna ritningar. Dom bygger allt från kök, badrum till specialinredningar och utför även restaurering av möbler genom att utföra bland annat slipning och sprutlackering. Kunderna är en blandning av privata personer samt företag som finns både i den egna hemkommunen men också i andra delar av Sverige. Design Både är även återförsäljare av en del vitvaror.

Frågeställningen som följde med stafettpinnen till Hans-Ove var:
Är det bara trä som ni arbetar med eller arbetar ni med andra material också?

Svar: Förutom de flesta trämaterial så arbetar företaget även med ett kompositmaterial som består av 2/3 mineraler och 1/3 plast. Produkter av detta material används främst till bänk- och badrumsskivor. Fördelen med materialet är att det kan formas hur som helst och att det kan repareras/slipas på plats om det behöver någon form av upprustning. De kan även erbjuda viss komplettering av textilier och möbeltapetsering.

Vill ni läsa mer om företaget kan ni besöka deras hemsida: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu har Hans-Ove lämnat stafettpinnen vidare tillsammans med en frågeställning till nästa företag som är Heljes Smedja i Lima.

Näringslivsenheten tackar Hans-Ove för ett bra och intressant besök!

_____________________________________________________________________________

Malungs Gravör & Golv AB
2014-02-12

Nästa företagare som fick stafettpinnen var Malungs Gravör & Golv AB som drivs av Gudmunds Anders Eriksson. Basen för företaget finns i Malungsfors men som hantverkare är att han alltid ute på olika platser och arbetar. Anders erbjuder två olika inriktningar i sitt företag - gravvård/gravör och golvläggning. Han startade företaget år 2008 och hade då 15 års arbetslivserfarenhet med sig av de olika hantverkskunskaperna in i verksamheten. Själv tycker han att det är en perfekt kombination då han arbetar med gravvård under sommarmånaderna och med golvläggning under vinterhalvåret. Kunderna finns främst i Västra Dalarna och i Västra Värmland. Företaget omfattar ca 1,5 tjänst.

Frågeställningen som följde med stafettpinnen till Anders var: Hur har han marknadsfört sig och hur kombinerar han de två olika inriktningarna gravör och golv?

Svar: Bästa marknadsföringen är att göra ett bra jobb. Detta sprids mellan de kunder som han har gjort arbeten hos samt att han har en bra samverkan med andra hantverkare. Det är den effektivaste marknadsföringen för honom. Ibland annonserar han i lokala annonsblad. Kombinationen av de två olika inriktningarna är perfekt för honom då han arbetar halvårsvis med dem. Han brukar längta till de olika säsongerna då det blir en omväxling i hans olika jobb.

Nu har Anders lämnat stafettpinnen vidare tillsammans med en frågeställning till nästa företag som är Design Både i Lima.

Näringslivsenheten tackar Anders för ett bra och intressant besök!

_____________________________________________________________________________

Restaurang Grönland
2014-02-07

Dagens företagsbesök gjordes hos Restaurang Grönland som ligger mitt i centrala Malung ("på taket" ovanför Hemköp). Det var Marie Jonsson och Göte Lund som fått stafettpinnen och de berättar att de har drivit restaurangen sedan oktober 2007 och att det är 5 anställda. Det är en lunchrestaurang och det finns även al´a carte. Vid matlagningen är de noga med att använda mest lokala råvaror och produkter samt att i sina fiskrätter tillaga rätterna på färsk fisk. Restaurang Grönland erbjuder också smörgåstårtor samt catering till bland annat bröllop, begravningar och övriga tillställningar. Ibland anordnas också pubkvällar. Marie och Göte berättar att de brukar få specialbeställningar på catering ut till stugor där man träffas i olika sällskap som exempelvis jaktlaget. Specialcateringarna kan bestå av trerätters middag inklusive både tallrikar, bestick, glas (ölglas, vinglas eller vad man önskar).  

Att få just dessa specialcateringar är extra roligt och kunderna finns både i vår hemkommun och i våra grannkommuner.

Det var intressant att göra besöket hos Marie och Göte och höra deras berättelse om verksamheten. Nu har stafettpinnen lämnats vidare tillsammans med en frågeställning till nästa företag som är Malungs Gravör & Golv AB.

Näringslivsenheten ser fram emot att komma dit och så snart vi gjort besöket kommer vi att berätta om det på Facebooksidan Näringslivsenheten Malung-Sälens kommun.

Tack till Göte och Marie!

Facebook Restaurang Grönland: Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-09-22 av