Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Livsmedel

Livsmedelskontroll är ett av miljönämndens tillsynsområden. Nämnden kontrollerar att du som livsmedelsföretagare uppfyller lagstiftningens krav på säkra livsmedel.

Riskklassning av verksamheten

De flesta livsmedelsföretag och -verksamheter ska registreras hos miljönämnden. I samband med att du registrerar din verksamhet vill vi gärna ha information om vilken typ av verksamhet det är, vilka livsmedel du ska hantera och hur mycket du tror att du kommer att sälja. Du kan läsa mer om registrering till höger.

Baserat på din livsmedelshantering gör miljönämnden något som kallas för en riskklassning. Denna avgör hur ofta din verksamhet ska kontrolleras av miljönämnden och vilken årlig avgift du ska betala för kontrollen.

Kontroll av verksamheten kan ske på flera olika sätt. Vid en inspektion kommer miljökontorets inspektörer oanmält. Detta är den typ av kontroller som utförs oftast då de ger en bra bild av hur verksamheten fungerar. Kontroll kan även ske föranmält, till exempel när du precis har startat din verksamhet eller när inspektörerna vill kontrollera något särskilt.

Sidan uppdaterad 2016-11-08 av