Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Skinnarbadet stängt

Eftersom Skinnarbadet i Malung har stängts och simhallsfrågan i kommunen håller på att utredas under vintern 2019 hänvisar vi till andra simhallar:

Nu löser vi in årskort på Skinnarbadet

Efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden betalar vi nu tillbaka återstående tid på ditt årskort/klippkort på Skinnarbadet.

Återstående tid betalas ut per dag och beräknas från 19 augusti.

För att utbetalningarna ska kunna ske behöver vi veta:

• Ditt slutdatum på kortet

• Namn, adress, födelsedata och telefonnummer

• Din bank och ditt kontonummer + clearing

Klippkort skickas in.

Vi betalar inte ut kontant! Maila in dina uppgifter på bokningen@malung-salen.se

Sista dag för inlösen av kort är 31 December 2019.

Skinnarbadet stängdes precis innan sommaren på grund av spår av legionellabakterier på alla avdelningar.

Håll er informerade via våra sociala medier.

Sidan uppdaterad 2019-11-21 av

Karta