Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kulturhistoria och kulturarv

De spår som tidigare generationer lämnat efter sig,
brukar vi kalla för kulturarv.
Det kan vara byggnader och miljöer men också,
till exempel språk och traditioner.

Tisjön i Lima, där man hittat lämningar från stenåldern

I Malung-Sälens kommun har människor
levt och verkat under lång tid.
Ett stort antal stenåldersboplatser har
återfunnits runt om i kommunen,
men någon fast bosättning av större betydelse har troligen inte funnits förrän under järnåldern och tidig medeltid.


Sverres färd genom Dalarna. Johan August Malmström

År 1177 reser den blivande norske kungen,
Sverre genom Dalarna till Järnbäraland.
I den nedskrivna berättelsen om
hans resa nämns endast en ort i
Dalarna vid namn – Malung.
Detta gör Malung till den tidigast
namngivna platsen i Dalarna.


Landskapet i Malung-Sälens kommun präglas
av stora skogsområden och karg fjällnatur.
Den brukade jorden ligger som en smal remsa
på bägge sidor av Västerdalälven,
där finns också merparten av bebyggelsen.
Den svårbrukade jorden och det tidvis
bistra klimatet har gjort människor tvungna
att utveckla strategier för att överleva.
Det tydligaste exemplet på detta är det system
av fäbodar som under hundratals år byggts upp
i socknens utmarker.
Fortfarande i dag finns många av dessa ålderdomliga fäbodmiljöer kvar, några av dem är fortfarande i bruk.

I Malung-Sälens kommun
finns också en intressant industrihistoria.
Här kom den traditionella skinnhanteringen
att under 1900-talet utvecklas till en näring,
vilken lade grunden till dagens Malung-Sälens kommun.
I dag har de flesta av dessa skinnindustrier konkurrerats ut av billig import men här lever, trots det en stark företagaranda.


Sidan uppdaterad 2019-02-22 av