Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Hålia

Hålialeden startar vid Byråsens fritidsområde. Leden går via tre fäbodar, Håberget, Holselen och Hålia.

Vandringsprogram

Start från Romarheden 10/8 klockan 08:00. Tag med egen förtäring till rasterna. I Hålia bjuder arrangörerna på mat. Marschen avslutas med fäbodgudstjänst i Hålia. Ingår i Föbodtrippen tillsammans med Gräsbricksmarschen den 18 juni och Klövjestiden den 2 juli. Vandring på cirka 18 kilometer.

Mer information finns, ring 0280-714 26.

Sidan uppdaterad 2019-06-03 av