Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Information

Baby- och minisim

Babysim är ett sätt att umgås med sitt barn i vattnet på barnets villkor. Babysim sker på föräldrarnas ansvar och under ledning av en godkänd instruktör. Babysim ska vara en rolig och mysig stund i vattnet och man får aldrig tvinga barnet till något. Genom lek, sång och gemensamma övningar i vattnet utvecklas barnets olika sinnen och motorik. Babysim får aldrig bli en fråga om prestation eller tävling mellan föräldrar.

Barn kan ta sig fram i vattnet mycket tidigare än på land. Detta ger barnet en känsla av frihet. På babysimmet får barnet vattenvana men man lär även barnet respekt för vatten.

På simmet lär man barnen att själva hålla andan under vattnet. Detta gör att både barn och föräldrar blir tryggare om barnet hamnar under ytan.

De små barnen har en dykreflex som gör att barnet inte kan få ner vatten i luftvägarna. Genom att hälla vatten över barnets huvud och ansikte, lär barnet sig att själv hålla andan under vattnet. När barnet lärt sig detta har reflexen inte längre någon betydelse.

Även större barn som inte har sin reflex kvar kan lära sig att vara under vatten. De lär sig genom att bubbla, hälla vatten över huvudet, doppa ansiktet successivt och eller genom härmning.

Vattensäkerheten går som en röd tråd genom hela verksamheten. På babysimmet lär man ut självräddande övningar för att barnet bättre ska klara en eventuell vattenolycka. Det är dock viktigt att komma ihåg att man aldrig kan lämna sitt barn obevakat i närheten av vatten hur vattenvant det än är!

I stort sett alla barn kan babysimma. Barnet ska vara minst 3 månader, väga minst 4 kg (eller normal viktuppgång) och naveln ska vara läkt innan man börjar bada i bassäng. Barnet ska uppfattas som friskt. Även för barn med handikapp kan det vara mycket bra att babysimma. Rådgör dock alltid med läkare innan bad.

Det är viktigt att man som förälder känner sig redo att börja babysimma eftersom barnen är experter på att läsa av sina föräldrars signaler. Kom ihåg att det aldrig är för sent att börja med baby- och minisim!

Vattentemperaturen ska vara minst 32 ºC. Det bästa för babysim är 33-35 ºC. Badet får vara högst 30 minuter (under 6 mån) och högst 45 minuter

(6 mån-2 år). Detta för att förhindra nedkylning och undvika att barnet får i sig för mycket vatten.

Man kan förbereda sig hemma inför babysimmet genom att bada tillsammans i badkaret (37 ºC) eller duscha tillsammans. Visa barnet att det är roligt att bada/duscha.

Barnet ska ha en babysimbyxa på sig när det badar. Byxan ska hålla tätt runt midjan och låren om en ”olycka” skulle inträffa. När barnen blir så stora att de kommit upp på fötterna rekommenderas halksockor pga halkrisken.

Försök att få barnet mätt och utsövt inför badet. Se till att komma i god tid så ni slipper stressa. Det finns möjligheter att mata på badet, både i och bredvid bassängen.

Tänk på att ni föräldrar duschar och tvättar er ordentligt innan badet, utan badkläder. När barnen har vant sig vid miljön, ska även de duscha innan. Det första badtillfället blir ofta kortare än 30 minuter. Avsluta badet innan barnet blir för trött, så att badet blir ett positivt minne.

På babysimmet träffar man automatiskt andra barn och föräldrar och många får nya vänner för en lång tid framöver.

 

En av våra babysimmare, Madicken
Sidan uppdaterad 2018-11-20 av