Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ansökningstider

Här har vi samlat vilka ansökningstider som gäller för olika bidrag.

Kommunstyrelsen

Föreningsbidrag Samlingslokal/anläggning - 31 oktober.

Föreningsbidrag Handikappföreningar - 31 oktober.

Föreningsbidrag Pensionärsorganisationer - 31 oktober.

Föreningsbidrag Övriga bidrag - 31 oktober.

Tekniska förvaltningens ungdomsbidrag

Administrationsbidrag - 31 mars

Investeringsbidrag - 31 december

Lokalt aktivitetsstöd - 15 februari, 15 augusti.

Lokal och anläggningsbidrag - 31 mars

Spårhållningsbidrag - 30 april

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsbidrag - 31 oktober

Blanketter för olika bidrag

Du hittar blanketterna här

Sidan uppdaterad 2018-03-15 av