Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Vad som händer efter valet

Efter valdagen ska politikerna komma överens om hur makten ska fördelas och vem som ska ha ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i fullmäktige.

En styrande majoritet

När väljarna har sagt sitt och rösterna snart är kontrollräknade fördelas de 39 mandaten i kommunfullmäktige mellan de partier som kandiderat.

Mandatfördelningen utgör grunden för den majoritet som kan formas i kommunfullmäktige. Om inget parti får egen majoritet, 20 mandat eller fler, behöver flera partier komma överens om att bilda en majoritet. Socialdemokraterna har preliminärt 17 mandat.

Om ingen stabil majoritet kan bildas får det största partiet försöka styra kommunen utifrån en minoritetsposition. Den senaste mandatperioden har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet tillsammans bildat den styrande majoriteten i kommunen.

Den första tiden efter valdagen

Efter valdagen ska politikerna komma överens om hur makten ska fördelas och vem som ska ha ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i fullmäktige. Likaså börjar politikerna diskutera vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och vem som ska vara kommunalråd.

Mandatperioden börjar

Mandatperioden för kommunfullmäktige börjar den 15 oktober valåret.

Inför mötet med det nyvalda fullmäktiges första möte meddelar länsstyrelsen vilka 39 ledamöter som tagit plats i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen beslutar också om vilka som blir ersättare i fullmäktige. Sverigedemokraterna vann, enligt preliminära siffror, sex mandat i årets val men hade bara fyra namn på valsedlarna vilket gör att endast 37 mandat tillsätts.

Det nya fullmäktige kallas till sammanträdet och på sammanträdet ska flera val göras. Följande ska utses:

Ordförande för kommunfullmäktige: Ordföranden hämtas vanligtvis ur det största partiet i den styrande majoriteten. Förutom ordförande väljs två vice ordföranden som representerar dels majoriteten och dels oppositionen.

Valberedning väljs: Kommunfullmäktige har en egen valberedning som arbetar med att lämna förslag till vilka som ska ingå i nämnder, styrelser och andra organ dit fullmäktige utser förtroendevalda.

I november väljs nämnder och bolagsstyrelser

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november väljs ledamöter och ersättare i kommunens olika nämnder. Nämndernas mandatperiod startar den 1 januari kommande år.

Vem som ska sitta i kommunstyrelsen är något som partierna kommer överens om. Kommunstyrelsen har elva ledamöter och elva ersättare. Ordföranden hämtas vanligtvis ur det största partiet i den styrande majoriteten.

Kommunalråd väljs: Malung-Sälens kommun har för närvarande ett styrande kommunalråd (Hans Unander) som representerar de partier som tillhör majoriteten. Även oppositionsråd utses. Rådet representerar oppositionspartiet/-partierna. I och med ändringar i kommunallagen kommer även ordförandena som väljs för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden att benämnas råd.

Revisorer väljs: Revisorerna ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder, kommunala bolag och beredningar. De personer som utses till kommunens revisorer är förtroendevalda.

Förtroendevalda får utbildning

I början av varje ny mandatperiod genomgår fullmäktiges ledamöter och ersättare, tillsammans med övriga förtroendevalda, en utbildning som handlar om vad kommunen ansvarar för och hur den fungerar, hur dess organisationen ser ut samt hur ett sammanträde går till och vad rollen som förtroendevald innebär.

Sidan uppdaterad 2018-09-12 av