Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Rösta med bud

Du får rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och därför inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig.

Så här går budröstning till

Du gör själv i ordning din röst genom att lägga en valsedel ett valkuvert och stänga kuvertet. Första dag en budröst får göras iordning är 24 dagar innan valet, det vill säga den 21 augusti.

Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Inför vittnet och budet lägger du ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst och klistrar därefter igen ytterkuvertet. Sedan fyller du, vittnet och budet i vissa uppgifter på ytterkuvertet. Alla uppgifter på båda sidorna av kuvertet måste fyllas i. Ytterkuvert finns i kommunhusets reception och i förtidsröstningslokalerna.

Vem kan vara vittne och bud?

Vem som helst kan vara vittne. Men bara vissa kan vara bud. Dessa kan vara bud:

1. Din make, sambo eller partner samt ditt eller dina, makens, sambons eller partnerns barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.

2. De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.

3. Av Posten AB anställda lantbrevbärare.

4. Anställda vid ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt.

Budet och vittnet ska ha fyllt 18 år. Budet och vittnet får inte vara samma person.

Budet lämnar in rösten

Budet tar därefter ytterkuvertet och lämnar in det på något av följande ställen: 

• I din vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort. 

• I en lokal där man kan förtidsrösta från och med den 27 augusti.

Budet ska kunna visa en id-handling när han eller hon lämnar in budrösten. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas.

Mer information om att rösta med bud finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Sidan uppdaterad 2014-08-04 av