Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunfullmäktige 29 maj

Malung-Sälens kommunfullmäktige sammanträder i Folkets Park Orrskogen, måndagen den 29 maj 2017 klockan 18.30

Allmänheten är varmt välkommen!

Dagordning

 • Upprop
 • Val av justerare
 • Utdelning av Niss Oskar Jonssons utvecklingsstipendium
 • Ekonomichefen redogör för årsredovisning 2016
 • Revisonsberättelsen med revisionsredogörelse 2016
 • Beslut om ansvarsfrihet för nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dess organ verksamhetsåret 2016
 • Årsredovisning 2016
 • Årsrapport fjärrvärme 2016
 • Detaljplan för tomtområde på Digernäs 5:5 och 1:45
 • Antagande - Solbacken
 • Antagande - Fjällgläntan
 • Förvärv av Samariten 5 och 8 (Malungs vårdhem)
 • Remiss angående  - Valkretsindelning Dnr LD/16/02447
 • Remiss från Landstinget Dalarna om regionbildning 2019
 • Arbetsordning för kommunfullmäktige
 • Skatteväxling gällande finansiering av kollektivtrafik
 • Avsägelser och val
 • Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
 • Handlingar för kännedom

Ta del av handlingarna härPDF

Årsredovisning för 2016PDF

MeddelandenPDF

PlanärendenPDF

Sidan uppdaterad 2017-05-22 av